W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Spraw Społecznych - 24 czerwca 2024 r.

Zduńska Wola, dn. 19 czerwca 2024 r.

Komisja Rodziny
i Spraw Społecznych
Rady Miasta Zduńska Wola

Zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro) zwołuję posiedzenie Komisji z następującym porządkiem dziennym:

Proponowany porządek:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2023.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2023 r. 
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2023 (druk nr 40/24 z dnia 17.06.2024 r.).
 6. Sprawozdanie finansowe Miasta Zduńska Wola za 2023 r.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2023 (druk nr 41/24 z dnia 17.06.2024 r.).
 8. Informacja o stanie mienia.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 43/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 44/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 45/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 46/24 z dnia 17.06.2024 r.). 
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynkach oświatowych w Zduńskiej Woli” (druk nr 38/24 z dnia 14.06.2024 r.). 
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia gminie Miasto Sieradz zadania publicznego polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Koncepcja rozwoju rowerowych i pieszych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask” (druk nr 36/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych (druk nr 34/24 z dnia 13.06.2024 r.).
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane (druk nr 39/24 z dnia 14.06.2024 r.). 
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Zduńska Wola (druk nr 30/24 z dnia 11.06.2024 r.).
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (druk nr 37/24 z dnia 14.06.2024 r.).
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 32/24 z dnia 12.06.2024 r.).
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (druk nr 47/24 z dnia 18.06.2024 r.).
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu (druk nr 49/24  z dnia 19.06.2024 r.).
 22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych Miasta Zduńska Wola (druk nr 50/24 z dnia 19.06.2024 r.).
 23. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2023.
 24. Informacja z realizacji w 2023 roku Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zduńska Wola na lata 2021-2030.
 25. Raport z wykonania za 2023 rok „Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2023” i efektów jego realizacji.
 26. Sprawy różne.          

Zastępca Przewodniczącej Komisji
Ewa Marszałek

Załączniki

Powiadom znajomego