W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 1390 artykułów

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2023 z dnia 24.05.2023 r., znak: GP.6733.5.2023.SK, dla inwestycji polegającej na przebudowie pasażu im. Janusza Kusocińskiego w zakresie budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Jana Kilińskiego, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 127/1, 127/2, 126, 125 i 124 (obr. 4).

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

zawiadamiam, że na wniosek z 03.04.2023 r., uzupełniony 10.05.2023 r., Inwestora - Zarządu Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, wszczęte zostało postępowanie w sprawie zmiany, w trybie art. 155 Kpa, ostatecznej decyzji Wojewody Łódzkiego Nr 118/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 482, przejście przez Zduńską Wolę, od km 34+315 do km 39+498 z wyłączeniem odcinka od km 38+070 do km 38+448”.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zduńska Wola następujących uchwał: 1)  nr LXVIII/984/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Łaskiej; 2)  nr LXVIII/985/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola obejmującego obszar w rejonie ulicy Wrzosowej oraz rozpoczęciu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów miejscowych.

LXIX sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 25 maja 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572) zwołuję LXIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 25 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

ZARZĄDZENIE NR 154/23 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA

z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia konkursu ofert na najem na czas nieoznaczony lokali położonych w Zduńskiej Woli w budynkach poddanych termomodernizacji przy ul. Sieradzkiej 26 m. 8 oraz przy ul. Sieradzkiej 30 m. 2

Sprawozdania miesięczne, kwartalne, roczne (Regionalna Izba Obrachunkowa)

I kwartał 2023 r. Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego - sprawozdanie łączne, wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu...

Konsultacje społeczne w sprawie koncepcji dróg na osiedlu Jana Pawła II

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Jana Pawła II w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Jana Pawła II w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Dokumentacją”. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie...