W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE 

z dnia 9 lutego 2024 roku Prezydenta Miasta Zduńska Wola 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ 
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39-43 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+, którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją oraz wykładam do publicznego wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

W związku z powyższym:

 1. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych, Biuro Strategii i Rozwoju Miasta, parter, ul. Łaska 38 w poniedziałek w godz. 9:00-17:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7:30-15:30 po uprzednim umówieniu się z pracownikiem Biura, tel. 43 825 02 34 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 2. Istnieje możliwość składania uwag i wniosków w ramach udziału społeczeństwa w 21-dniowym terminie
  od 10 lutego 2024 roku do 1 marca 2024 roku włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miasta Zduńska Wola ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola,
  2. w formie ustnej do protokołu w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. email) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1797 ze zm.), na adres email: urzad_miasta@zdunskawola.pl.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zduńska Wola.
 4. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego