W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sekretarz Miasta

Izabela Dobrowolska

Sekretarz Miasta Zduńska Wola

tel. 43 825-02-01 
fax 43 825-02-02
e-mail: i.dobrowolska@zdunskawola.pl

Budynek nr 1, parter, pok. 105

Sekretarzowi powierza się, na podstawie upoważnienia Prezydenta, wykonywanie w jego imieniu zadań, w szczególności:

1) zapewnienie właściwej organizacji Urzędu;

2) realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, z uwzględnieniem skuteczności i efektywności realizacji zadań przez Urząd;

3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy Biurami i pracownikami Urzędu;

4) weryfikowanie projektów uchwał kierowanych na sesje Rady przez podległe mu komórki organizacyjne;

5) nadzorowanie, a w zakresie swojego działania - wdrażanie aktów prawnych wydanych przez Prezydenta, w szczególności tych dotyczących organizacji pracy Urzędu;

6) bezpośrednie współdziałanie przy tworzeniu, opracowywaniu i wdrażaniu odpowiednich regulacji wewnętrznych dotyczących sfery zarządzania Urzędem, w tym normujących porządek pracy w Urzędzie, współpracując w tym zakresie z Dyrektorami;

7) wykonywanie i nadzorowanie zadań mu przypisanych regulacjami wewnętrznymi;

8) sprawowanie roli koordynatora w sferze zadań wspólnych, nałożonych na komórki organizacyjne przepisami prawa, wewnętrznymi regulacjami lub zleconymi do wykonania przez Prezydenta;

9) monitorowanie i koordynowanie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie;

10) kierowanie Biurem Zarządzania Kadrami oraz pełnienie nadzoru nad komórkami organizacyjnymi w zakresie podległości ustalonej przez Prezydenta;

11) wykonywanie innych zadań zleconych bądź powierzonych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta.

Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez niżej wymienione komórki organizacyjne:

1) Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych;

2) Biuro Organizacyjno-Administracyjne:

- Dział Informatyki,

- Kancelarię;

3) Biuro Rady Miasta;

4) Biuro Zamówień Publicznych;

5) Biuro Zarządzania Kadrami.

Powiadom znajomego