W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skarbnik Miasta

Maria Jabłońska

Skarbnik Miasta Zduńska Wola

tel. 43 825-02-01
fax 43 825-02-02
e-mail: m.jablonska@zdunskawola.pl

Budynek nr 1, parter, pok.104

Skarbnik odpowiadając za prawidłową realizację budżetu Miasta w zakresie dochodów i wydatków, nadzoruje i koordynuje prowadzenie gospodarki finansowej, w tym w szczególności:

1) realizuje obowiązki i ponosi odpowiedzialność w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości;

2) wykonuje czynności nadzorczo-kontrolne w zakresie realizacji określonych uchwałą budżetową dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Miasta;

3) opracowuje projekt budżetu Miasta oraz sprawozdanie i informacje z jego wykonania, a także wieloletnią prognozę finansową;

4) opracowuje projekty uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Miasta;

5) opiniuje i wyraża swoje stanowisko w zakresie dokumentów i aktów prawnych dotyczących budżetu Miasta oraz jego zmian, w tym również wieloletniej prognozy finansowej;

6) przygotowuje analizy, w tym perspektywiczne, sprawozdania, oceny i bieżącą informację o sytuacji finansowej Miasta;

7) opiniuje projekty uchwał Rady wywołujące skutki finansowe dla Miasta;

8) kontrasygnuje czynności prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych;

9) nadzoruje sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej;

10) organizuje i nadzoruje obieg dokumentów finansowych w Urzędzie;

11) zapewnia wykonywanie przepisów regulujących gospodarkę finansową i majątkową Miasta;

12) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów odzwierciedlających te operacje;

13) nadzoruje i odpowiada za zadania wynikające z udzielonej przez Miasto pomocy publicznej;

14) wykonuje kontrolę funkcjonalną oraz ocenia funkcjonowanie kontroli zarządczej w przypisanym zakresie;

15) uzgadnia i opiniuje udzielanie ulg, odroczeń, rozkładania na raty i umorzeń zaległości podatkowych, dla których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa oraz umorzeń zobowiązań wobec Miasta wynikających ze stosunków cywilno-prawnych;

16) nadzoruje działania związane z przygotowaniem postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych realizowanych przez nadzorowane komórki organizacyjne, zwłaszcza w zakresie wyboru banku obsługującego Miasto;

17) dokonuje analizy możliwości uzyskiwania przez Miasto dodatkowych źródeł dochodów;

18) pełni nadzór nad komórkami organizacyjnymi w zakresie podległości ustalonej przez Prezydenta;

19) wykonuje inne zadania zlecone bądź powierzone przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta.

Skarbnik sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez niżej wymienione komórki organizacyjne:

1) Biuro Dochodów;

2) Biuro Finansowo-Budżetowe.

Powiadom znajomego