W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Prezydent Miasta

Konrad Pokora

Prezydent Miasta Zduńska Wola

tel. 43 825-02-01
fax 43 825-02-02

Zdjęcie Prezydenta Miasta

Kierownikiem Urzędu jest Prezydent.

Jeżeli Prezydent nie postanowi inaczej, do jego wyłącznej kompetencji należy:

1) reprezentowanie Miasta na zewnątrz;

2) składanie oświadczeń woli w imieniu Miasta w zakresie zarządu mieniem;

3) projektowanie i realizacja strategii rozwoju Miasta;

4) przygotowywanie projektów i wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań z ich wykonania;

5) prowadzenie gospodarki finansowej Miasta;

6) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych;

7) prowadzenie polityki kadrowej i płacowej;

8) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Prezydenta przepisami prawa.

Prezydent kieruje pracą Urzędu bezpośrednio lub przy pomocy Zastępcy Prezydenta, Sekretarza oraz Skarbnika, zgodnie z określonym w Regulaminie podziałem zadań i kompetencji.

O ile Prezydent nie postanowi inaczej, w przypadku jego nieobecności, zadania i kompetencje Prezydenta przechodzą na Zastępcę Prezydenta. Przy powołaniu dwóch Zastępców Prezydenta, zadania i kompetencje przechodzą na I-go Zastępcę Prezydenta, a w przypadku nieobecności także I-go Zastępcy Prezydenta, zadania i kompetencje przechodzą na II-go Zastępcę Prezydenta. Pod nieobecność Prezydenta oraz Zastępcy Prezydenta pracą Urzędu kieruje Sekretarz.

Zakres kompetencji Zastępcy Prezydenta ustala Prezydent w drodze pisemnych upoważnień.

Prezydent pełni funkcje Zgromadzenia Wspólników w jednoosobowych spółkach Miasta i odpowiednio wykonuje uprawnienia udziałowca w spółkach, w których Miasto ma udziały. Prezydent może sprawować te funkcje za pośrednictwem upoważnionych przez siebie przedstawicieli.

Prezydent może upoważnić pracowników Urzędu do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.

Prezydent udziela pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych, a w przypadkach określonych w odrębnych przepisach, także pracownikom jednostek organizacyjnych, upoważnień lub pełnomocnictw do realizacji czynności określonych ich treścią.

Prezydent sprawuje bezpośredni nadzór nad zadaniami realizowanymi przez niżej wymienione:

1) komórki organizacyjne:

a) Biuro Audytu i Kontroli,

b) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

c) Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych:

- Dział Zdrowia i Polityki Społecznej,

d) Urząd Stanu Cywilnego,

e) Zespół Radców Prawnych,

f) Straż Miejską,

g) Stanowisko ds. BHP,

h) Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego,

i) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

j) Inspektora Ochrony Danych;

2) jednostki organizacyjne:

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Centrum Opieki Socjalnej w Zduńskiej Woli,

b) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli,

c) Publiczne Przedszkole nr 2 "Tęczowe Przedszkole" w Zduńskiej Woli,

d) Publiczne Przedszkole nr 3 "Wesoła Trójeczka" w Zduńskiej Woli,

e) Publiczne Przedszkole nr 4 "Zaczarowana Kraina" w Zduńskiej Woli,

f) Publiczne Przedszkole nr 5 "Misiowa Gromadka" w Zduńskiej Woli,

g) Publiczne Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Zduńskiej Woli,

h) Publiczne Przedszkole nr 7 "Pod Zielonym Semaforem" w Zduńskiej Woli,

i) Publiczne Przedszkole nr 10 "Pod Słoneczkiem" w Zduńskiej Woli,

j) Publiczne Przedszkole nr 11 w Zduńskiej Woli,

k) Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Zduńskiej Woli, w skład którego wchodzą:

- Publiczne Przedszkole nr 9 "Pod Planetami" w Zduńskiej Woli,

- Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Zduńskiej Woli,

l) Szkołę Podstawową nr 2 w Zduńskiej Woli,

m) uchylony,

n) Szkołę Podstawową nr 5 im. Św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli,

o) Szkołę Podstawową nr 7 im. Władysława Broniewskiego w Zduńskiej Woli,

p) Szkołę Podstawową nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli,

q) Szkołę Podstawową nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zduńskiej Woli,

r) Szkołę Podstawową nr 11 im. Stefana Żeromskiego w Zduńskiej Woli,

s) Szkołę Podstawową nr 12 w Zduńskiej Woli,

t) Szkołę Podstawową nr 13 im. Kolejarzy Polskich w Zduńskiej Woli,

u) Samodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.

Powiadom znajomego