W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Otwarty konkurs ofert

Zduńska Wola, 20 stycznia 2022 r.

Prezydent Miasta Zduńska Wola powołał komisję konkursową do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”.

Informacje dotyczące komisji konkursowej: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/804200/Zarz%C4%85dzenie-21_22


Zduńska Wola, 23 grudnia 2021 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego samorządu gminy w zakresie pomocy społecznej pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”

Prezydent Miasta Zduńska Wola ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację w 2022 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pn. „Udzielanie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta Zduńska Wola w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.”.

Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2022 r. do godziny 15.30 w formie:

  1. papierowej, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Urzędu lub drogą pocztową na adres Urzędu (decyduje data wpływu do Urzędu);
  2. elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Urzędu lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartego konkursu ofert: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaZdunskaWola/document/793874/Zarz%C4%85dzenie-476_21

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane