W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Ewidencje, rejestry i archiwa

XML

Treść


Nazwa Biura

Osoba kontaktowa Nazwa rejestru publicznego Dane, które podlegają ochronie Sposób udostępniania
Biuro Audytu i Kontroli
Budynek nr 1,
I piętro, pok. 113
tel. 43 825-02-54
Karolina Klimkowska
 1. Ewidencja skarg i wniosków
 2. Rejestr petycji
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych; Bezpośrednio na stanowisku: na wniosek
Biuro Dochodów
Budynek nr 4,
parter, pok. 404
tel. 43 825-02-59
Katarzyna Nowicka, Małgorzata Cholewka, Małgorzata Formantowicz, Katarzyna Kowalska
 1. Ewidencja nałożonych mandatów karnych, kredytowych
 2. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych.
 3. Ewidencja podatników opłat lokalnych- opłaty od posiadania psów.
 4. Ewidencja właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Ewidencja należności i wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów
 6. Ewidencja należności i wpłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.
 7. Ewidencja należności i wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości
 8. Ewidencja należności i wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz zwrotu odszkodowań z wywłaszczenie nieruchomości
 9. Ewidencja płatników opłaty skarbowej oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych
 10. Ewidencja należności i wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 11. Ewidencja dochodów, przychodów i rozchodów budżetu miasta
 12. Ewidencja udzielonej pomocy publicznej
Prawnie chronione-dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, inne dane objęte tajemnicą skarbową na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa Na wniosek

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta - Dział Promocji, Kultury i Komunikacji Społecznej
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 412
tel. 43 825-02-86

Kamila Majchrzak
 1. Rejestr Instytucji Kultury (do pobrania poniżej)

jawne Otwarty dostęp przez BIP lub wydanie odpisu z rejestru na wniosek
Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Budynek nr 3,
I piętro, pok. 305
tel. 43 825-02-35
 
 1. Ewidencja ludności
 2. Rejestr wyborców
 3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
   
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta - Dział Funduszy Zewnętrznych i Wspierania Przedsiębiorczości
Budynek nr 2, parter
tel. 43 825-02-63
Halina Budna
 1. Ewidencja Działalności Gospodarczej
Jawne Bezpośrednio w biurze, na wniosek, telefonicznie
Biuro Finansowo-Budżetowe
Budynek nr 4
parter, pok. 407
tel. 43 825-02-73
Ilona Zdzienicka
 1. Ewidencja wydatków budżetu miasta i gospodarki pozabudżetowej
 2. Ewidencja składników majątku trwałego
   
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 415
tel. 43 825-02-10
Donata Szmiel
 1. Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Miasta
 2. Ewidencja użytkowników wieczystych i dzierżaw
   
Biuro Gospodarki Przestrzennej
Budynek nr 2,
II piętro
tel. 43 825-02-19
Joanna Kubiak
 1. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dane które podlegają ochronie: dane osobowe wnioskodawcy, adres zamieszkania, nr tel Na wniosek
Biuro Gospodarki Przestrzennej - Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna
Budynek nr 2,
II piętro
tel. 43-825-02-20
Sylwia Kosecka
 1. Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (do pobrania poniżej)
Jawne Na wniosek osoby zainteresowanej bezpośrednio na stanowisku
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Budynek nr 3,
parter,
pok. 303
tel. 43-825-02-34
Michalina Łagunionok
 1. Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Zduńska Wola (do pobrania poniżej)
Jawne Udostępnienie karty obiektu na wniosek osoby zainteresowanej lub bezpośrednio na stanowisku
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, I piętro
tel. 43 825-02-70
Kamila Piotrowska
 1. Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 2. Ewidencja zezwoleń na lokalizacje zjazdów
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, I piętro
tel. 43 825-02-69
Marek Duszyński
 1. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewozy osobowe taxi
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - Dział Zdrowia i Spraw Społecznych
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
tel. 43 825-02-60
Aneta Antosiak
 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych (do pobrania poniżej)
Jawny Bezpośrednio na stanowisku lub przez telefon
Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50
Małgorzata Wójcik
 1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Jawny Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek

Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50

Małgorzata Wójcik
 1. Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
 2. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Miasta oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
Prawnie chronione dane osobowe, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50
Joanna Książyk
 1. Rejestr uchwał Rady Miasta
 2. Rejestr przepisów gminnych
 3. Rejestr wniosków i opinii Komisji
 4. Rejestr porozumień
Jawne Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Budynek nr 3,
I piętro, pok. 309
tel. 43 825-02-43
Dariusz Linowiecki
 1. Ewidencja poborowych
 2. Rejestr przedpoborowych
 3. Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych
 4. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
 5. Ewidencja formacji Obrony Cywilnej na terenie miasta
 6. Ewidencja budowli ochronnych
 7. Ewidencja punktów alarmowych systemu SWA
 8. Ewidencja urządzeń specjalnych
   
Urząd Stanu Cywilnego
Budynek nr 1,
parter, pok. 107
tel. 43 825-02-47
Jolanta Jaworska
 1. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Archiwum własne,
  w którym przechowywane są księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z okresu 100 lat.
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku na wniosek
Urząd Stanu Cywilnego
Budynek nr 1,
parter, pok. 108
tel. 43 825-02-46
Małgorzata Chudzia-Kulesza
 1. Księgi Stanu Cywilnego
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku na wniosek

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Budynek nr 3,
parter, pok. 302
tel. 43 825-02-30

Iwona Stępnik
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Zduńska Wola
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Na wniosek
Martyna Topolnicka-Królikowska
 1. Rejestr Umów Zawieranych przez Miasto Zduńska Wola w 2020 r. (do pobrania poniżej)
 2. Rejestr Umów Zawieranych przez Miasto Zduńska Wola w 2019 r. (do pobrania poniżej)
 3. Rejestr Umów Zawieranych przez Miasto Zduńska Wola w 2018 r. (do pobrania poniżej)
 4. Rejestr Umów Zawieranych przez Miasto Zduńska Wola w 2017 r. (do pobrania poniżej)
Jawne Otwarty dostęp przez BIP
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-39
Iwona Górna
 1. Rejestr szkół i Placówek Niepublicznych (do pobrania poniżej)
   
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-39
Daniela Danielewska-Matusiak
 1. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego (do pobrania poniżej)
   

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Budynek nr 5,
I piętro, pok. 502
tel. 43 825-02-76

Alina Kubiak
 1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola. (do pobrania poniżej)
 2. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (do pobrania poniżej)
Jawne Otwarty dostęp przez BIP oraz stronę "Czysta Gmina"

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane