W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ewidencje, rejestry i archiwa

 

 

Nazwa Biura

Osoba kontaktowa Nazwa rejestru publicznego Dane, które podlegają ochronie Sposób udostępniania
Biuro Audytu i Kontroli
Budynek nr 1,
I piętro, pok. 113
tel. 43 825-02-88,
43 825-02-54
Barbara Kubiak,
Karolina Klimkowska
 1. Ewidencja skarg i wniosków
 2. Rejestr petycji
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych; Bezpośrednio na stanowisku: na wniosek
Biuro Dochodów
Budynek nr 4,
parter, pok. 404
tel. 43 825-02-59
Katarzyna Nowicka, Małgorzata Cholewka, Małgorzata Formantowicz, Katarzyna Kowalska
 1. Ewidencja nałożonych mandatów karnych, kredytowych
 2. Ewidencja podatników podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych.
 3. Ewidencja podatników opłat lokalnych- opłaty od posiadania psów.
 4. Ewidencja właścicieli nieruchomości zamieszkałych zobowiązanych do wnoszenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
 5. Ewidencja należności i wpłat z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania gruntów
 6. Ewidencja należności i wpłat z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych.
 7. Ewidencja należności i wpłat z tytułu sprzedaży nieruchomości
 8. Ewidencja należności i wpłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz zwrotu odszkodowań z wywłaszczenie nieruchomości
 9. Ewidencja płatników opłaty skarbowej oraz opłaty za udostępnienie danych osobowych
 10. Ewidencja należności i wpłat z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
 11. Ewidencja dochodów, przychodów i rozchodów budżetu miasta
 12. Ewidencja udzielonej pomocy publicznej
Prawnie chronione-dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, inne dane objęte tajemnicą skarbową na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa Na wniosek

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Budynek nr 3,
parter, pok. 303
tel. 43 825-02-86

Kamila Majchrzak
 1. Rejestr Instytucji Kultury (do pobrania poniżej)

 

jawne Otwarty dostęp przez BIP lub wydanie odpisu z rejestru na wniosek
Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych
Budynek nr 3,
I piętro, pok. 305
tel. 43 825-02-35
 
 1. Ewidencja ludności
 2. Rejestr wyborców
 3. Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych
   
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Budynek nr 1, parter
tel. 43 825-02-63
Aneta Fraj
 1. Ewidencja Działalności Gospodarczej
Jawne Bezpośrednio w biurze, na wniosek, telefonicznie
Biuro Finansowo-Budżetowe
Budynek nr 4
parter, pok. 407
tel. 43 825-02-73
Ilona Zdzienicka
 1. Ewidencja wydatków budżetu miasta i gospodarki pozabudżetowej
 2. Ewidencja składników majątku trwałego
   
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 415
tel. 43 825-02-10
Donata Szmiel
 1. Ewidencja nieruchomości stanowiących własność Miasta
 2. Ewidencja użytkowników wieczystych i dzierżaw
   
Biuro Gospodarki Przestrzennej
Budynek nr 2,
II piętro
tel. 43 825-02-18
Sylwia Kosecka
 1. Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Na wniosek
Biuro Gospodarki Przestrzennej - Dział Miejska Pracownia Urbanistyczna
Budynek nr 2,
II piętro
tel. 43-825-02-20
Joanna Kosecka
 1. Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (do pobrania poniżej)
Jawne Na wniosek osoby zainteresowanej bezpośrednio na stanowisku
Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Budynek nr 3,
parter,
pok. 303
tel. 43-825-02-86
Kamila Majchrzak
 1. Wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Zduńska Wola (do pobrania poniżej)
Jawne Udostępnienie karty obiektu na wniosek osoby zainteresowanej lub bezpośrednio na stanowisku
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, I piętro
tel. 43 825-02-70
Kamila Piotrowska
 1. Ewidencja zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
 2. Ewidencja zezwoleń na lokalizacje zjazdów
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, I piętro
tel. 43 825-02-69
Marek Duszyński
 1. Ewidencja wydanych zezwoleń na przewozy osobowe taxi
Prawnie chronione dane osobowe wnioskodawcy, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych. Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
tel. 43 825-02-60
Katarzyna Balzam
 1. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Jawny Bezpośrednio na stanowisku lub przez telefon
Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50
Joanna Książyk
 1. Rejestr zarządzeń Prezydenta Miasta
Jawny Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek

Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50

Joanna Książyk 
 1. Rejestr interpelacji, zapytań i wniosków radnych
 2. Rejestr wniosków i postulatów mieszkańców i innych podmiotów do Rady Miasta oraz spotkania z mieszkańcami i innymi podmiotami
Prawnie chronione dane osobowe, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Rady Miasta
Budynek nr 2,
I piętro, pok. 206
tel. 43 825-02-50
Małgorzata Wójcik
 1. Rejestr uchwał Rady Miasta
 2. Rejestr przepisów gminnych
 3. Rejestr wniosków i opinii Komisji
 4. Rejestr porozumień
Jawne Bezpośrednio na stanowisku lub na wniosek
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Budynek nr 3,
I piętro, pok. 309
tel. 43 825-02-43
Dariusz Linowiecki
 1. Ewidencja poborowych
 2. Rejestr przedpoborowych
 3. Rejestr wydanych decyzji w sprawie świadczeń rzeczowych i osobistych
 4. Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do obowiązku służby wojskowej
 5. Ewidencja formacji Obrony Cywilnej na terenie miasta
 6. Ewidencja budowli ochronnych
 7. Ewidencja punktów alarmowych systemu SWA
 8. Ewidencja urządzeń specjalnych
   
Urząd Stanu Cywilnego
Budynek nr 1,
parter, pok. 107
tel. 43 825-02-47
Jakub Czerchawy
 1. Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
 2. Archiwum własne,
  w którym przechowywane są księgi urodzeń, małżeństw, zgonów z okresu 100 lat.
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku na wniosek
Urząd Stanu Cywilnego
Budynek nr 1,
parter, pok. 108
tel. 43 825-02-46
Małgorzata Chudzia-Kulesza
 1. Księgi Stanu Cywilnego
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Bezpośrednio na stanowisku na wniosek

Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Budynek nr 3,
parter, pok. 302
tel. 43 825-02-00

Iwona Stępnik
 1. Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Zduńska Wola
Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Na wniosek
Maria Remiszewska
 1. Rejestr Umów Zawieranych przez Miasto Zduńska Wola (do pobrania poniżej)
Jawne Otwarty dostęp przez BIP
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-39
Paulina Krystkiewicz
 1. Wykaz szkół i placówek niepublicznych (do pobrania poniżej)
   
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-39
Milena Neumann
 1. Rejestr zaświadczeń o zdaniu egzaminu na nauczyciela mianowanego (do pobrania poniżej)
   
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-32
Katarzyna Bekalarczyk
 1. Ewidencja innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
Jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego Do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4,
I piętro, pok. 419
tel. 43 825-02-32
Katarzyna Bekalarczyk
 1. Ewidencja pól biwakowych
Jawna, z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań dla rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego Do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji

Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Budynek nr 5,
I piętro, pok. 502
tel. 43 825-02-76
tel. 43 825-02-23

Marta Kaźmierska

Krystyna Ryniewicz

Beata Wojtysiak

 1. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Zduńska Wola. (do pobrania poniżej)
 2. Zezwolenia na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych (do pobrania poniżej)
Jawne Otwarty dostęp przez BIP oraz stronę "Czyste Miasto Zduńska Wola"

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - Dział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
tel. 43 825-02-62

Marzena Nowińska

Rejestr zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych Na wniosek, bezpośrednio na stanowisku

Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych - Dział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
tel. 43 825-02-60

Katarzyna Balzam

Ewidencja legitymacji członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Prawnie chronione przez ustawę o ochronie danych osobowych  

Biuro Strategii i Rozwoju Miasta
Budynek nr 3,
parter,
pok. 303
tel. 43-825-02-86

Kamila Majchrzak

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu Miasta Zduńska Wola na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na terenie Miasta Zduńska Wola (do pobrania poniżej)    

Załączniki

Powiadom znajomego