W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto (w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa)

Zduńska Wola, 31 października 2023 r.

 

Pobierz: Ostateczna koncepcja - Zduńska Wola os. Nowe Miasto (Świerkowa-Borowa-Jodłowa).pdf

 


Zduńska Wola, 19 września 2023 r.

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

7 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65 odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem była koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa w Zduńskiej Woli. W spotkaniu wzięli udział: mieszkańcy projektowanych ulic (33 osoby), Komisja konsultacyjna (Paweł Szewczyk, Piotr Borkiewicz, Wioleta Nalbert - Kos, Edyta Michalak, Paweł Sternik, Krzysztof Sylla) oraz projektanci – Jacek Staniek i Weronika Skoczylas.

Z uwagi na duże zaangażowanie i uwagi dotyczące koncepcji podczas spotkania Przewodniczący Komisji umożliwił mieszkańcom wniesienie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi wnioski do dnia 14.09.2023r. włącznie. W tym terminie zgłoszono następujące wnioski:

 1. Przesunięcia zaprojektowanych zjazdów – wszystkie wnioski dotyczące przesunięcia zjazdów zostaną uwzględnione, zgodnie z wytycznymi mieszkańców.
 2. Dodatkowe zjazdy na działkę –  zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych:
   „1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.” Miasto Zduńska Wola wybuduje po jednym zjeździe i dojściu do furtek już istniejących oraz po jednym zjeździe do niezagospodarowanych nieruchomości. Koszt budowy dodatkowych zjazdów ponosi właściciel nieruchomości. Budowa dodatkowych zjazdów może być realizowana po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu.
 3. Uwzględnienie miejsc postojowych – Projektant w miejscach możliwych zaprojektuje miejsca postojowe ogólnodostępne.
 4. Ustanowienie skrzyżowań równorzędnych dla całego osiedla Nowe Miasto – wniosek zostanie przeanalizowany na etapie projektu organizacji ruchu i przedłożony Komisji d/s rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zmian w oznakowaniu na drogach powiatowych i gminnych oraz  w strefach zamieszkania na terenie powiatu zduńskowolskiego.
 5. Wyniesienie wszystkich skrzyżowań na osiedlu – po analizie Miasto proponuje wyniesione następujących skrzyżowań:
  - ul. Leszczynowa z ul. Cisową;
  - ul. Jarzębinowa z ul. Bukową
  - ul. Akacjowa z ul. Wiązową.
 6. Wyniesienie skrzyżowań Leszczynowa/Cisowa oraz Leszczynowa/Dębowa - po analizie Miasto proponuje wyniesienie skrzyżowań jak w pkt 5).
 7. Umiejscowienie progów zwalniających przy ul. Leszczynowej 10 –  Nie ma zgody wszystkich mieszkańców , przy których zlokalizowany byłby próg zwalniający.
 8. Zaniechanie wyniesionego skrzyżowania ulic: Jarzębinowa i Jaworowa - po analizie Miasto proponuje wyniesienie skrzyżowań jak w pkt 5).
 9. Wyniesienie skrzyżowań u zbiegu ulic Akacjowa - Cisowa i Akacjowa - Jaworowa - po analizie Miasto proponuje wyniesienie skrzyżowań jak w pkt 5).
 10. Ograniczenie prędkości na osiedlu – Miasto proponuje na całym osiedlu zastosować znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości – tempo 30”.
 11. Nieumiejscawianie planowanych progów zwalniających na łukach – Miasto nie planuje budowy progów zwalniających na łukach.
 12. Budowę skrzyżowań wyniesionych, które umożliwi pokonanie ich z obowiązującą prędkością, a nie wymusi zatrzymanie pojazdów, jak ma to miejsce na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Łąkową – Wyniesione skrzyżowania będą nachylone w stosunku 1:15, jak ma to miejsce na ulicy Jan Kilińskiego. Na skrzyżowaniu ul. Głównej i Łąkowej jest nachylenie rampy wjazdowej 1:10. 

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 251/23 z dnia 27 lipca 2023 r. Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa w Zduńskiej Woli.


Zduńska Wola, 31 lipca 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Dokumentacją”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 251/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa w Zduńskiej Woli.

Konsultacje dotyczą osób mieszkających na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Jodłowa w Zduńskiej Woli, zwanych dalej „Mieszkańcami”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat Koncepcji oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, które odbędzie się 7 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65, planowane zakończenie spotkania o godz. 17.00.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

1) Paweł Szewczyk - przewodniczący Komisji,
2) Piotr Borkiewicz - zastępca przewodniczącego Komisji,
3) Wioleta Nalbert - Kos - sekretarz Komisji,
4) Edyta Michalak - członek Komisji,
5) Paweł Sternik - członek Komisji,
6) Krzysztof Sylla - członek Komisji,

przy udziale Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta Koncepcji.
 3. Dyskusja na temat zaproponowanych w Koncepcji rozwiązań technicznych.
 4. Zamknięcie spotkania.

Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego