W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe - 7 kwietnia 2024 r.


Strona internetowa poświęcona wyborom: wybory.gov.pl/samorzad2024

Kalendarz Wyborczy: wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/kalendarz


Wyniki wyborów


Ważne informacje


Obwodowe Komisje Wyborcze

 


LISTY KANDYDATÓW NA RADNYCH I KANDYDACI NA PREZYDENTA MIASTA

Miasto Zduńska Wola:

Powiat Zduńskowolski:

Województwo Łódzkie:


OBWODY GŁOSOWANIA I OKRĘGI WYBORCZE

Miasto Zduńska Wola - obwody głosowania:

 • Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 4 marca 2024 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Miasto Zduńska Wola - okręgi wyborcze:

Powiat Zduńskowolski - okręgi wyborcze:

 • Obwieszczenie Starosty Zduńskowolskiego z dnia 6 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Zduńskiej Woli w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Województwo Łódzkie - okręgi wyborcze:

 Miejska Komisja Wyborcza w Zduńskiej Woli


Komisarz Wyborczy w Sieradzu I


Państwowa Komisja Wyborcza (https://pkw.gov.pl/)

Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej:

 • Uchwała nr 103/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla gminnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych dotyczących sposobu postępowania w sytuacji, gdy na skutek zmian na liście kandydatów w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub w ponownym głosowaniu w tych wyborach będzie uczestniczyć tylko jeden kandydat, a także jeżeli wystąpią przesłanki do skreślenia jedynego kandydata
 • Uchwała nr 102/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 101/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 100/2024 PKW z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie trybu i sposobu udostępniania oraz przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 62/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 61/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała nr 60/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 59/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 58/2024 PKW z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta
 • Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 42/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 • Uchwała nr 31/2024 PKW z dnia 1 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 29/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 26/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 25/2024 PKW z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Uchwała nr 1/2024 PKW z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
 • Uchwała nr 169/2023 PKW z dnia 11 września 2023 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym
 • Uchwała nr 66/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego
 • Uchwała nr 65/2023 PKW z dnia 17 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
 • Uchwała nr 31/2023 PKW z dnia 2 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej:Załączniki

OKW nr 1.pdf pdf, 353 kB
OKW nr 2.pdf pdf, 349 kB
OKW nr 3.pdf pdf, 348 kB
OKW nr 4.pdf pdf, 345 kB
OKW nr 5.pdf pdf, 356 kB
OKW nr 6.pdf pdf, 352 kB
OKW nr 7.pdf pdf, 333 kB
OKW nr 8.pdf pdf, 340 kB
OKW nr 9.pdf pdf, 343 kB
OKW nr 10.pdf pdf, 357 kB
OKW nr 11.pdf pdf, 333 kB
OKW nr 12.pdf pdf, 347 kB
OKW nr 13.pdf pdf, 347 kB
OKW nr 14.pdf pdf, 349 kB
OKW nr 15.pdf pdf, 352 kB
OKW nr 16.pdf pdf, 354 kB
OKW nr 17.pdf pdf, 344 kB
OKW nr 18.pdf pdf, 354 kB
OKW nr 19.pdf pdf, 370 kB
OKW nr 20.pdf pdf, 348 kB
OKW nr 21.pdf pdf, 351 kB
OKW nr 22.pdf pdf, 325 kB
OKW nr 23.pdf pdf, 326 kB

Powiadom znajomego