W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontrole zewnętrzne w 2017 roku

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Miasta Zduńska Wola w 2017 roku:

Lp. Organ kontrolujący Termin kontroli Zakres kontroli Wnioski
1 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

30.01.2017r.

1.02.2017 r.

Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego związanego z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Zduńskiej Woli". Informacja pokontrolna z dnia 8.02.2017r.
2 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zduńskiej Woli 10.04.2017 Zasadność zwrotu zadeklarowanego w deklaracji VAT-7 za I/2017 Protokół z czynności sprawdzających z dnia 10.04.2017r.
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 04.05.2017 Kontrola w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska; kontrola sanitarna w zakresie czystości i porządku miast, centrów handlowych, ciągów komunikacyjnych i pieszych, parków oraz parkingów. Protokół kontroli Nr NSHŚHK/61/61/17 z dnia 04.05.2017 r.
4 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli 05.05.2017 Kontrola w zakresie sprawowania bieżącego nadzoru sanitarnego nad warunkami higieny środowiska; kontrola sanitarna targowiska miejskiego. Protokół kontroli Nr NSHŚHK/61/62/17 z dnia 05.05.2017 r.
5

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi

11.05.2017 – 16.05.2017

Kontrola projektu pn. „Zduńska Wola aktywuje – promocja gospodarcza regionu „

Informacja pokontrolna Numer RPLD.02.02.02 – 10 – 0003/15 – 001 z dnia 14.06.2017 r.

6 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu 21.07.2017 Kontrola w zakresie prowadzenia, aktualizacji i udostępnienia rejestru wyborców na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Sieradzu Sprawozdanie z kontroli prowadzenia, aktualizacji i udostępnienia rejestru wyborców przeprowadzonej dnia 21 lipca 2017 r. w gminie/mieście Zduńska Wola
7 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura NIK w Łodzi 15.05.2017 - 12.07.2017 Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach Wystąpienie pokontrolne z dnia 21.07.2017 r.
8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 24.04.2017 - 19.05.2017 Doraźna kontrola gospodarki finansowej w Mieście Zduńska Wola, w zakresie wykonywania kompetencji nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi. Wystąpienie pokontrolne z dnia 24.07.2017 r.
9

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
Delegatura w Sieradzu

06.06.2017 Sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 poz. 1446 ze zm.), sprawdzenie stanu zachowania i warunków przechowywania zabytków. Protokół z kontroli podpisany w dniu 09.10.2017 r.
10

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego

28 – 29 sierpnia 2017

Kontrola planowa trwałości projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zduńskiej Woli” realizowanego przez Miasto Zduńska Wola

Informacja pokontrolna z dnia 11 października 2017 r.

11

Archiwum Państwowe w Łodzi, Oddział w Sieradzu

29.09.2017 r.

Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Kontrola dotyczyła obiegu dokumentacji, stanu jej zachowania, zabezpieczenia, uporządkowania i zaewidencjonowania, prawidłowość funkcjonowania archiwum zakładowego oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne nr 4209 z dnia 02.11.2017 r.

12

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

9 – 10 października 2017

Realizacja przez Prezydenta Miasta Zduńska Wola zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj.: terminowość i prawidłowość przyznawania świadczenia wychowawczego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Wystąpienie pokontrolne z dnia 9.11.2017 r.


Protokoły, wystąpienia, nakazy pokontrolne przechowywane są w Biurze Audytu i Kontroli.

Powiadom znajomego