W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uruchomienie procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok

ZARZĄDZENIE NR 176/21
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 28 maja 2021 r.
w sprawie uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), w związku z uchwałą nr XX/357/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr XXI/385/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 7 maja 2020 r. oraz uchwałą nr XXXIII/577/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2229 i 3038 oraz z 2021 r. poz. 2114), zarządza się, co następuje:

§ 1. Uruchamia się proces budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok, oparty na zasadach określonych uchwałą nr XX/357/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, zmienioną uchwałą nr XXI/385/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 7 maja 2020 r. oraz uchwałą nr XXXIII/577/21 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 22 kwietnia 2021 r., zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) działania informacyjne na etapie uruchamiania procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, w tym udostępnianie formularza projektu i listy poparcia projektu - w terminie od dnia 31 maja 2021 r.;
2) zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia - w terminie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 18 lipca 2021 r.;
3) powołanie Komisji ds. budżetu obywatelskiego - w terminie do dnia 18 lipca 2021 r.;
4) weryfikacja formalna i merytoryczna projektów - w terminie od dnia 19 lipca 2021 r. do dnia 6 sierpnia 2021 r.;
5) utworzenie i podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które poddane będą pod głosowanie Mieszkańców - w terminie do 13 sierpnia 2021 r.;
6) przeprowadzenie głosowania, w tym udostępnienie kart do głosowania - w terminie od dnia 30 sierpnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.;
7) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości - w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.;
8) złożenie wniosków do Prezydenta Miasta Zduńska Wola przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta Zduńska Wola o ujęcie wybranych w wyniku głosowania zadań do realizacji w projekcie budżetu Miasta na 2022 rok - w terminie do 30 października 2021 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę 1.050.000,00 zł przeznaczoną na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2022 rok, z podziałem na kategorie:

1) inwestycje lokalne w wysokości 900.000,00 zł;
2) wydarzenia w wysokości 150.000,00 zł.

§ 3. Wyznacza się punkty głosowania na papierowych kartach do głosowania w miejscach:

1) Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12;
2) Punkt kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. 1-go Maja 5-7;
3) Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38.

§ 4. Wzór formularza projektu wraz z listą poparcia oraz wzór karty do głosowania udostępnia się w terminach określonych odpowiednio w § 1 pkt 2 oraz pkt 6:
1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12, w Punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. 1-go Maja 5-7 oraz w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38;
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.bip.zdunskawola.pl oraz na stronie budżetu obywatelskiego www.zdunskawola.budzet-obywatelski.org.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

§ 6. 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz w Pasażu Powstańców Śląskich i przy ulicy 1-go Maja, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie budżetu obywatelskiego.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora

 

ZARZĄDZENIE NR 176/21 na prawomiejscowe.pl

 

Powiadom znajomego