W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uruchomienie procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok

ZARZĄDZENIE NR 183/23
Prezydenta Miasta Zduńska Wola

z dnia 25 maja 2023 r.

w sprawie uruchomienia procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), w związku z uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uruchamia się proces budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok, oparty na zasadach określonych uchwałą nr XLIX/806/22 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2992) zgodnie z poniższym harmonogramem:

1) działania informacyjne na etapie uruchamiania procesu budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola, w tym udostępnienie formularza projektu i listy poparcia projektu – w terminie od dnia 29 maja 2023 r.;
2) zgłaszanie projektów do budżetu obywatelskiego wraz z listą poparcia – w terminie od dnia 19 czerwca 2023 r. do dnia 14 lipca 2023 r.;
3) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego do dnia 20 lipca 2023 r.;
4) powołanie Komisji ds. budżetu obywatelskiego – w terminie do dnia 20 lipca 2023 r.;
5) weryfikacja formalna i merytoryczna projektów – w terminie od dnia 21 lipca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.;
6) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy projektów przyjętych i odrzuconych, tj. zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do głosowania – w terminie do dnia 7 września 2023 r.;
7) sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości listy projektów, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców do dnia 22 września 2023 r.;
8) przeprowadzenie głosowania, w tym udostępnienie kart do głosowania – w terminie od dnia 25 września 2023 r. do dnia 12 października 2023 r.;
9) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości – w terminie od dnia 13 października 2023 r. do dnia 19 października 2023 r.;
10) złożenie wniosków do Prezydenta Miasta Zduńska Wola przez właściwe komórki merytoryczne Urzędu Miasta Zduńska Wola o ujęcie wybranych w wyniku głosowania zadań do realizacji w projekcie budżetu Miasta na 2024 rok – w terminie do dnia 31 października 2023 r.

§ 2. Ustala się łączną kwotę 1.250.000,00 zł przeznaczoną na zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola na 2024 rok, z podziałem na kategorie:

1) inwestycje lokalne w wysokości 1.100.000,00 zł;
2) wydarzenia w wysokości 150.000,00 zł.

§ 3. Wyznacza się punkty głosowania na papierowych kartach do głosowania w miejscach:

1) Kancelaria Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12;
2) Punkt Kancelaryjny Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. 1 Maja 5-7;
3) Inkubator Inicjatyw Społecznych, ul. Łaska 38.

§ 4. Wzór formularza projektu wraz z listą poparcia oraz karty do głosowania udostępnia się w terminach określonych odpowiednio w § 1 pkt 1 oraz pkt 8:

1) w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. Stefana Złotnickiego 12, w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Miasta Zduńska Wola przy ul. 1 Maja 5-7 oraz w Inkubatorze Inicjatyw Społecznych przy ul. Łaskiej 38;
2) w wersji elektronicznej na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.bip.zdunskawola.pl oraz na stronie budżetu obywatelskiego www.zdunskawola.budzet-obywatelski.org.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Strategii i Rozwoju Miasta.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zduńska Wola, a także poprzez zamieszczenie jego treści na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola oraz na stronie budżetu obywatelskiego.

Prezydent Miasta
Konrad Pokora

Powiadom znajomego