W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zduńskowolska Karta Mieszkańca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zduńskowolska karta mieszkańca
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Uchwała nr LXVII/968/23 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 23 marca 2023 r.  w sprawie Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca

II. Prawo do posiadania Karty

Prawo do posiadania Karty „Zduńskowolska Karta Mieszkańca” i korzystania z Programu przysługuje:

 1. mieszkańcowi będącemu podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, składającemu zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatni rok podatkowy w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli, jeżeli w zeznaniu podatkowym wskazane jest miejsce zamieszkania na terenie Miasta oraz członkowi jego rodziny, tj.:
  1. małżonkowi składającemu zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za ostatni rok podatkowy w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli, jeżeli w zeznaniu podatkowym wskazane jest miejsce zamieszkania na terenie Miasta;
  2. dziecku wspólnie zamieszkującemu i pozostającemu na jej utrzymaniu:
   1. do ukończenia 18. roku życia,
   2. powyżej 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy uczy się w:
    • szkole – do dnia 30 września następującego po zakończeniu roku szkolnego,
    • szkole wyższej – do zakończenia roku akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki,
   3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. mieszkańcowi pobierającemu świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 3. przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, mającemu stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie Miasta, pod warunkiem niezawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 4. osobie fizycznej wpłacającej podatki stanowiące dochody własne Miasta, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a-d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

III.Przyznanie uprawnień przysługujących na podstawie Karty

Karta, w związku z realizacją Programu, uprawnia do ulg lub zniżek oferowanych przez:

 • jednostki organizacyjne podległe Miastu, w tym komunalne osoby prawne Miasta,
 • przedsiębiorców

którzy przystąpili do Programu na podstawie złożonej Deklaracji przystąpienia do Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca.

Korzystanie z uprawnień udzielonych przez Partnerów Programu możliwe jest tylko za okazaniem Karty w formie plastikowej lub w aplikacji mObywatel.

Partnerzy Programu mogą zweryfikować tożsamość osoby posługującej się Kartą na podstawie okazanego przez nią dokumentu potwierdzającego tożsamość.

IV. Wykaz uprawnień oraz Partnerów Programu

 • MPWiK w Zduńskiej Woli Sp. z o.o. w zakresie usług świadczonych w Centrum Sportu i Rekreacji RELAKS w Zduńskiej Woli – „Zduńska Woda”, ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 20. Sprawdź zniżki.
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli oferujący zniżki na bilety wstępu na baseny odkryte:
  • 16 % - bilet wstępu normalny od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 20 % - bilet wstępu ulgowy od poniedziałku do piątku do godz. 16.00,
  • 20 % - bilety wstępu normalne i ulgowe od poniedziałku do piątku od godz. 16.00,
  • 15 % - bilet wstępu normalny od soboty do niedzieli i w święta,
  • 25 % - bilet wstępu ulgowy od soboty do niedzieli i w święta,
  • 19 % - karnet normalny na 10 wejść,
  • 25 % - karnet ulgowy na 10 wejść.
 • Miejski Dom Kultury oferujący 10 % zniżki na zakup biletów do Kina Ratusz. Zniżka nie obowiązuje na wydarzenia specjalne oraz w poniedziałek i wtorek.
 • Restauracja „Fabryczna Kuchnia i Kultura” przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 29. Restauracja oferuje do 10 % zniżki na dania z menu oraz do 10 % na akcje promocyjne,
 • Edinos sp. z o.o. z siedzibą ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa prowadząca internetowy sklep meblowy (www.edinos.pl). Sklep oferuje 6% zniżki na cały asortyment po wpisaniu kodu: 4b12484 na stronie https://www.edinos.pl/rabat
 • Rehabilitacja Srebrna przy ul. Srebrnej 11 oferująca 5% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne i tlenoterapię w komorze hiperbarycznej,
 • Partsexpert Roman Wawrzyniak ul. Konwaliowa 15 oferujący 5% rabatu na zakup części samochodowych,
 • 5% zniżki na porady psychologiczne dla dzieci i młodzieży w Gabinecie Psychologicznym Emilii Świętczak przy ul. Łaskiej 90,
 • 5% ulgi na usługi fotograficzne w FOTO CENTER Jolanta Bąk przy ul. Złotnickiego 8,
 • K.B.F BEJMERT Sp. J. ul. Osmolińska 2A oferujący 5% rabatu na zakup mebli;
 • Sklep Zielarsko-Medyczny "Herba" Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego mgr Paulina Wancerz ul. Łaska 19 oferujący 10% zniżki na asortyment,
 • 5% zniżki na usługi florystyczne w kwiaciarni AGA Agnieszka Pilarek przy ul. Łaskiej 57A,
 • 5% zniżki na zakup kwiatów i roślin w kwiaciarni Chabazie Anna Tobiasz przy ul. Łaskiej 97,
 • 10% zniżki na zakup biletu wstępu normalnego i ulgowego, biletu instruktorskiego i uczestnika oraz na zakup karnetu normalnego i ulgowego w Pływalni Krytej przy Szkole Podstawowej nr 9 z OI przy ul. Kilińskiego 27,
 • 10% zniżki na zakup moskitier, roletek materiałowych oraz żaluzji aluminiowych, drewnianych i plisowanych  w firmie OKNOMIX Paweł Piotrowski przy ul. Przemysłowej 17a.

V. Postępowanie w sprawie przyznania Karty

Kartę przyznaje Prezydent Miasta Zduńska Wola. 

Karta zawiera następujące dane:

 1. imię (imiona) i nazwisko posiadacza Karty;
 2. numer Karty;
 3. termin ważności Karty.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek osoby uprawnionej. 

 • druk wniosku - do pobrania poniżej

Do wniosku o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty dołącza się odpowiednio:

 1. w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia, które uczy się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej szkole lub szkole wyższej 
  • druk oświadczenia - do pobrania poniżej
 2. w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – oświadczenie o stopniu niepełnosprawności i okresie ważności orzeczenia 
  • druk oświadczenia - do pobrania poniżej

Przed wydaniem Karty w celu zweryfikowania prawa do przyznania Karty do wglądu przedstawia się:

 1. pierwszą stronę zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok poprzedni;
 2. w przypadku cudzoziemca, mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziecku, które nie ukończyło 4. roku życia nie wydaje się Karty, a uprawnienia do korzystania z ulg lub zniżek oferowanych przez Partnerów Programu przysługują na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi.

VI. Miejsce i sposób złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty składa się w formie:

 1. papierowej w siedzibie Urzędu Miasta lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta;
  Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola
  Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
  Budynek nr 4, I piętro, pok. 413, 
  Tel. 43 825-38-76 lub 43 825-02-62 
  e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl   
 2. elektronicznej z użyciem profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail Urzędu lub za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miasta.

VII. Termin ważności Karty

Karta jest przyznawana na okres 2 lat liczonych od dnia wydania Karty:

 1. uprawnionemu wnioskodawcy i jego małżonkowi;
 2. dziecku do ukończenia 18. roku życia - jednak nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia do ukończenia 25. roku życia, jeżeli uczy się - jednak nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia.

W przypadku cudzoziemca Karta jest przyznawana na okres 2 lat liczonych od dnia wydania Karty, jednak nie dłużej niż na okres wynikający z dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VIII. Obowiązki posiadacza Karty, opłata za wydanie Karty

Karta jest przyznawana bezpłatnie.

Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 2,83 zł.

Posiadacz Karty obowiązany jest do powiadomienia Prezydenta w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty lub danych osobowych zawartych w Karcie.

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania skutkującej zmianą gminy posiadacz Karty obowiązany jest do zwrotu Karty.

Zmiana danych osobowych posiadacza Karty wymaga wydania nowej Karty.

W przypadku gdy Karta zostanie uszkodzona, zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Prezydent wydaje duplikat Karty na wniosek osoby uprawnionej.

Warunkiem wydania duplikatu Karty jest dokonanie opłaty oraz w przypadku uszkodzenia Karty – jej zwrot.

Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez jej posiadacza innym osobom.

Posiadacz Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub uszkodzeniem.

IX. Przystąpienie Partnerów do Programu

Do Programu mogą przystąpić jednostki organizacyjne podległe Miastu, w tym komunalne osoby prawne Miasta oraz przedsiębiorcy na podstawie Deklaracji przystąpienia do Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca”, określając rodzaj uprawnień, wysokość stosowanych ulg, miejsce ich realizacji oraz okres przez jaki będą obowiązywały.

 • Deklaracja - do pobrania poniżej

Deklarację przystąpienia do Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca składa się:

 1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12: 
  • Kancelaria, budynek nr 1 (parter),
  • Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych, Dział Zdrowia i Polityki Społecznej 
   Budynek nr 4, I piętro, pok. 413, 
   Tel. 43 825-38-76 lub 43 825-02-62 
   e-mail: d.parazka@zdunskawola.pl  
 2. lub drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola.

Załączniki

Powiadom znajomego