W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budowa i drogi
Komórka odpowiedzialna Biuro Infrastruktury Technicznej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, II piętro, pok. 510
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 292 lub 43 825-02-92

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację, przebudowę zjazdu.
 2. Kopia aktu notarialnego lub wypisu z rejestru gruntów.
 3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z zaznaczoną lokalizacją zjazdu.
 4. Potwierdzenie wniesienia opłaty w kwocie 82,00zł
 5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli inwestor występuje przez pełnomocnika.

IV. Opłata:

 • wpłata na konto Urzędu Miasta w kwocie 82,00 zł, (w przypadku inwestycji wyłącznie o funkcji mieszkaniowej: bezpłatnie),

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, Biuro Infrastruktury Technicznej zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura o zmianie adresu zamieszkania lub o jakiejkolwiek innej zmianie danych znajdujących się we wniosku.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.
 2. Dostarczenie decyzji pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego