W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy grunty
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Nieruchomościami

Treść

I. Podstawa prawna:

Art. 43 - 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Nieruchomościami
Budynek nr 4, I piętro, pok. 421
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 212 lub 43 825-02-12

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Pisemny wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd z określeniem celu, na jaki ma być wykorzystywana.

IV. Opłata:

1. Opłaty skarbowej nie pobiera się.

2. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się wg stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi:

-  za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym obrony przeciwpożarowej – 0,1% ceny,

-  za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji państwowej nie wymienionych w art. 60 ust. 1 – 0,3% ceny,

-  za pozostałe nieruchomości – 1% ceny.

3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.

4. Szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i placówki są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu – art. 81 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty.

V. Termin załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola lub w Biurze prowadzącym sprawę.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

1.     Złożyć wypełniony wniosek.

2.     Sposób załatwienia sprawy:

-  Decyzja administracyjna;
-  Protokół zdawczo-odbiorczy.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od Decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane