W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy licencje i zezwolenia
Komórka odpowiedzialna Biuro Infrastruktury Technicznej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, II piętro
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 269 lub 43 825-02-69

e-mail: m.duszynski@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

 2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku

 3. Do wglądu dowód osobisty

IV. Opłata:

Opłata za wydanie wtórnika licencji wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta przed jego odbiorem:

 • W przypadku, gdy utrata nastąpiła na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty wniesionej za udzielenie licencji,

 • W pozostałych przypadkach utraty licencji pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty wniesionej za udzielenie licencji.

 • W przypadku utraty wypisu z licencji pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty wniesionej za udzielenie licencji.

V. Termin załatwienia sprawy:

30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

Brak

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami i potwierdzeniem wniesienia opłaty.

VIII. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę,
 • Wtórnik należy odebrać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola po okazaniu dowodu osobistego.

Załączniki

Powiadom znajomego