W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zduńskowolska Rada Seniorów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zduńskowolska rada seniorów
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Powołanie  Zduńskowolskiej Rady Seniorów reguluje uchwała nr X/200/19 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4349).

W drodze zarządzenia nr 15/20 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyborów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów ogłoszone zostały wybory do Zduńskowolskiej Rady Seniorów.

Kandydatem na radnego może być osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Zduńskowolskiej Rady Seniorów są:

1) podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku;

2) przedstawiciele osób starszych.

Podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku na przedstawicieli do Rady mogą zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów.

Kandydaturę na radnego może zgłosić przedstawiciel osób starszych, przy czym zgłoszenie musi zawierać co najmniej 20 podpisów osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Miasto Zduńska Wola. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych za osobę starszą uważa się osobę, która ukończyła 60. rok życia.

Zgłoszenia kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym:

  • Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
    - dla podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku (do pobrania poniżej)
  • Formularz zgłoszeniowy kandydata do Zduńskowolskiej Rady Seniorów
    - dla przedstawicieli osób starszych (do pobrania poniżej)

Formularze zgłoszeniowe można również pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 1), ul. Stefana Złotnickiego 12.

Podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku oraz przedstawiciele osób starszych mogą zgłosić po jednym przedstawicielu na Walne Zebranie, z zastrzeżeniem że przedstawiciele na Walne Zebranie mają wyłącznie czynne prawo wyborcze.

Zgłoszenia przedstawiciela na Walne Zebranie dokonuje się na formularzu zgłoszeniowym.

  • Formularz zgłoszeniowy przedstawiciela na Walne Zebranie (do pobrania poniżej)

Formularz zgłoszeniowy można również pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 1), ul. Stefana Złotnickiego 12 bądź


Zgłoszeń kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów oraz przedstawicieli na Walne Zebranie można dokonywać od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godziny 15.30:

1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem odpowiednio „Nabór kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów" lub „Zgłoszenie przedstawiciela na Walne Zebranie (Wybory do Zduńskowolskiej Rady Seniorów)" w kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola (budynek nr 1), ul. Stefana Złotnickiego 12, lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola;

2) drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej: /mzdwola/SkrytkaESP. Formularz zgłoszeniowy składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miasta Zduńska Wola. Zgłoszenia, które wpłyną do Urzędu Miasta Zduńska Wola po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.


Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru kandydatów do Zduńskowolskiej Rady Seniorów oraz zgłaszania przedstawicieli na Walne Zebranie udziela pracownik Biura Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 13, (budynek nr 4), pokój 413 lub pod numerem telefonu 43 825 38 76 w godzinach pracy Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Załączniki

Powiadom znajomego