W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz. U. poz. 1625 oraz z 2019 r. poz. 321)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39

e-mail: p.krystkiewicz@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Załączniki:

  • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej – wypis z dowodu osobistego potwierdzającego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania,

  • Projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej,

  • Projekt statutu szkoły lub placówki,

  • Pozytywne opinie: właściwego miejscowo komendanta miejskiego powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka i najbliższym jego otoczeniu,,

  • Wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach,

  • Zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

  • Pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty.

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta w drodze decyzji administracyjne udziela lub odmawia udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej.

VI. Dodatkowe informacje:

Wniosek winien być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Termin ten może zostać przedłużony za zgodą Prezydenta Miasta. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Zgłoszenie podlega rozpatrzenie w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta po rozpatrzeniu wniosku wydaje w drodze decyzji administracyjnej zezwolenie na założenie szkoły lub placówki lub odmawia udzielenia zezwolenia.

VIII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Powiadom znajomego