W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (rozdział III)

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola, budynek nr 1 (parter), ul. S. Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych Dział Zdrowia i Polityki Społecznej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 413
Telefon kontaktowy: 43 825-02-61 lub 43 825-02-00 wew. 261

III. Jakie wymagania należy spełnić, aby utworzyć placówkę wsparcia dziennego?

 1. Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.
  Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.
  Uwaga! Przepisów powyższych nie stosuje się do placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.
 2. Prezydent Miasta Zduńska Wola wydaje zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie miasta Zduńska Wola na podstawie wniosku podmiotu występującego o zezwolenie.

IV. Jakie dokumenty należy złożyć?

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego złożony przez podmiot zamierzający prowadzić placówkę wsparcia dziennego.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie stosuje się tego wymogu do placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę),
  • odpis z właściwego rejestru,
  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
  • statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  • regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
  • informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

V. Na jaki czas wydawane jest zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego?

Zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wydaje się na czas nieokreślony.

VI. Czy pobierana jest opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego?

 • Nie pobiera się.

VII. Jaki jest termin załatwienia sprawy?

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania

VIII. Kiedy prezydent może odmówić wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego?

Prezydent odmawia wydania zezwolenia, w przypadku gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków określonych w ustawie;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

IX. Kto prowadzi kontrolę nad placówkami wsparcia dziennego?

 • Prezydent Miasta Zduńska Wola sprawuje kontrolę nad placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi na terenie Miasta Zduńska Wola.

Załączniki

Powiadom znajomego