W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka lub zwrot kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Obowiązkiem Gminy jest:

 1. Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (ustawy Prawo oświatowe) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe - zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (ustawy Prawo oświatowe), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 3. Zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (ustawy Prawo oświatowe), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  1. 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  2. 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 4. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 (ustawy Prawo oświatowe), gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

Złożenie wniosku o zorganizowanie dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły, ośrodka lub zwrot kosztów dowozu przysługuje:

 • rodzicom dziecka,
 • prawnym opiekunom.

I. Podstawa prawna:

 • Art. 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta

Sprawy merytorycznie załatwia: Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-00 wew. 239 lub 43 825-02-39
e-mail: urząd_miasta@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 • Wypełniony wniosek rodzica (prawnego opiekuna) o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka (Załącznik nr 1);
 • Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku Prezydent Miasta na piśmie udziela lub odmawia zgody na zorganizowanie dowozu.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Złożyć wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III.

VIII. Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje skarga na odmowę przyznania uprawnienia do zorganizowania dowozu lub zwrotu kosztów przejazdów do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od daty otrzymania pisma.

Załączniki

Powiadom znajomego