W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego , 
 • Uchwała nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174 i 4266). 

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Lokalowej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 415 i 422
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 214 lub 278 oraz 43 825-02-14 lub 43 825-02-78

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl, k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu
 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym
 4. Na żądanie należy złożyć również oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

IV. Opłata:

Bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia  o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.

  Do dochodu nie wlicza się świadczeń, np. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego, świadczenia wychowawczego, zasiłków celowych  i okresowych z pomocy społecznej, zasiłku stałego, a także świadczeń rodzinnych i przysługujących do nich dodatków.

 2. Lokal może zostać oddany w najem socjalny osobie, która w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, osiągnęła średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego: 
  1) w gospodarstwie wieloosobowym w wysokości do 15%, tj. 849,38 zł
  2) w gospodarstwie jednoosobowym w wysokości do 20% tj. 1132,51 zł
  - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 

 3. W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Pobrać, wypełnić i złożyć dokumenty wymienione w pkt III. Dokumenty można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub na dole strony.

VIII. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Załączniki

Powiadom znajomego