W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Podnajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • art. 6882 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ;
 • uchwała nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174 i 4266). 

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Biurze Gospodarki Lokalowej

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Lokalowej
Budynek nr 4, I piętro, pok. nr 415
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 214 lub 43 825-02-14

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl, k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Najemca składa wniosek o podnajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zduńska Wola.

Osoba wskazana jako podnajemca składa pisemną zgodę na podnajem lokalu oraz deklarację o dochodach swojego gospodarstwa domowego i oświadczenie o stanie majątkowym. Na żądanie należy złożyć również oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości.

IV. Opłata:

Zwolnione od opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od daty złożenia kompletu dokumentów. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilno-prawnym.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.

 2. W przypadku braku kompletnych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę.

 3. Lokal może zostać oddany w podnajem osobie, która spełnia, określone w § 3 uchwały wymienionej w pkt I, kryterium dochodowe uzasadniające oddanie danego lokalu w najem.
 4. Dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, są:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 

  2. dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 

  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia  o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę:

Pobrać, wypełnić i złożyć dokumenty wymienione w pkt III. 

VIII. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Załączniki

Powiadom znajomego