W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Złożenie informacji o lasach

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów

Tę sprawę możesz załatwić elektronicznie poprzez ePUAP:


Załatw sprawę w sposób tradycyjny:

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Dochodów

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Dochodów
Budynek nr 4, parter, pok. 402
Telefon: 43 825-02-57 lub 43 825-02-00 wew. 257

e-mail: m.mielczarkowska@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

  • Informację o lasach (druk IL-1) wraz z załącznikami:
    • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (druk ZIL-1)
    • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (druk ZIL-2) – jeżeli dotyczy
    • Dane pozostałych podatników (druk ZIL-3) – jeżeli dotyczy

IV. Opłata:

Podatek leśny od osób fizycznych na rok podatkowy ustala w drodze decyzji organ podatkowy. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego, a w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, tj do dnia 15 marca roku podatkowego, na rachunek wskazany w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania lub na rachunek Miasta Zduńska Wola.

V. Termin załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji przez Biuro Dochodów 1 miesiąc, a sprawa szczególnie skomplikowana nie później niż w ciągu 2 miesięcy

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku braków formalnych lub merytorycznych w złożonej Informacji, braku odpowiednich załączników, Podatnik zostanie wezwany w celu złożenia prawidłowo wypełnionej Informacji wraz z załącznikami.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć prawidłowo wypełnioną Informację wraz z odpowiednimi załącznikami.

Informacje mogą być przesyłane z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Termin składania:
14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Załączniki

Powiadom znajomego