W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto (w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna)

Zduńska Wola, 31 października 2023 r.

 

Pobierz: Ostateczna koncepcja - Zduńska Wola os. Nowe Miasto (Świerkowa-Borowa-Leśna).pdf

 


Zduńska Wola, 21 września 2023 roku

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

13 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65 odbyło się spotkanie konsultacyjne, którego przedmiotem była koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli. W spotkaniu wzięli udział: mieszkańcy projektowanych ulic (32 osoby), Komisja konsultacyjna (Paweł Szewczyk, Piotr Borkiewicz, Wioleta Nalbert - Kos, Edyta Michalak, Paweł Sternik, Krzysztof Sylla) oraz projektanci – Dawid Kurszewski oraz Karol Rukat.

Z uwagi na duże zaangażowanie i uwagi dotyczące koncepcji podczas spotkania, Przewodniczący Komisji umożliwił mieszkańcom wniesienie uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Mieszkańcy mogli zgłaszać uwagi wnioski do dnia 20.09.2023r. włącznie. W tym terminie zgłoszono następujące wnioski:

 1. Przesunięcia zaprojektowanych zjazdów – wszystkie wnioski dotyczące przesunięcia zjazdów zostaną uwzględnione, zgodnie z wytycznymi mieszkańców.
 2. Dodatkowe zjazdy na działkę –  zgodnie z art. 29 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych:
   „1. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, z zastrzeżeniem ust. 2.
  2. W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi.” Miasto Zduńska Wola wybuduje po jednym zjeździe i dojściu do furtek już istniejących oraz po jednym zjeździe do niezagospodarowanych nieruchomości. Koszt budowy dodatkowych zjazdów ponosi właściciel nieruchomości. Budowa dodatkowych zjazdów może być realizowana po uzyskaniu zezwolenia na lokalizację zjazdu.
 3. Uwzględnienie miejsc postojowych – Projektant w miejscach, gdzie będzie taka możliwość zaprojektuje miejsca postojowe ogólnodostępne.
 4. Utwardzenie nawierzchni pomiędzy zjazdami – Miasto planuje wybudowanie zatok postojowych w miejscach, gdzie będzie taka możliwość. 
 5. Ustanowienie skrzyżowań równorzędnych dla całego osiedla Nowe Miasto  i ustawienie znaków informujących o obszarze ze skrzyżowaniami równorzędnymi od strony ul. Jodłowej, Świerkowej i Borowej– wniosek zostanie przeanalizowany na etapie opracowywania projektu organizacji ruchu i przedłożony do zatwierdzenia Komisji d/s rozpatrywania projektów organizacji ruchu i zmian w oznakowaniu na drogach powiatowych i gminnych oraz  w strefach zamieszkania na terenie powiatu zduńskowolskiego.
 6. Wyniesienie wszystkich skrzyżowań na osiedlu oraz dodatkowo wyniesienie jezdni w połowie drogi na ul. Leśnej, pomiędzy ul. Kalinową a ul. Borową – po analizie Miasto proponuje wyniesione następujących skrzyżowań:
  - ul. Leśnej z ul. Kalinową;
  - ul. Kalinowej z ul. Cyprysową
  - ul. Orzechowej z ul. Cedrową.
 7. Umiejscowienie progów zwalniających w pobliżu posesji przy ul. Cedrowej 4a –  nie ma zgody wszystkich mieszkańców, przy których zlokalizowany byłby próg zwalniający, a usytuowanie progu zwalniającego na łuku drogi nie jest zasadne.
 8. Zaniechanie połączenia ulicy Leśnej z ulicą Laskową dla ruchu samochodowego a pozostawienie połącznia tylko dla pieszych, ruchu rowerowego, hulajnóg itp. - Miasto buduje sieć ulic, której część stanowią wymienione ulice, w celu połączenia dróg w całym mieście.
 9. Ograniczenie prędkości na osiedlu – Miasto proponuje na całym osiedlu zastosować znak B-43 „strefa ograniczonej prędkości – tempo 30”.
 10. Przeniesienie ciągu pieszo-rowerowego  na odcinku ul. Orzechowej (pomiędzy ul. Cyprysową a Cedrową) na drugą stronę – droga dla pieszych i rowerów zostanie przeniesiona, od ul. Leśnej do ul. Świerkowej będzie po północnej stronie ulicy Orzechowej.
 11. Na ul. Cyprysowej przy posesjach nr 52, 50 i 48 znajduje się znaczne obniżenie drogi, które powoduje zalewanie działek po intensywnych opadach oraz spływ wód z drogi na prywatne posesje, należy to uwzględnić przy projektowaniu drogi  - Na wszystkich ulicach na osiedlu zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa, która będzie odprowadzać wody opadowe z pasa drogowego. Jezdnia, chodnik oraz droga dla pieszych i rowerów zostaną tak wyprofilowane, żeby odprowadzenie wód opadowych odbywało się poprzez wybudowaną kanalizację deszczową.

Konsultacje społeczne przeprowadzone były na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834),  § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), zarządzenia nr 285/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Prezydenta Miasta Zduńska Wola w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli.


Zduńska Wola, 31 sierpnia 2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest koncepcja budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwana dalej „Koncepcją”.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618) oraz w związku z zarządzeniem nr 285/23 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy dróg na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli.

Konsultacje dotyczą osób mieszkających na osiedlu Nowe Miasto w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli, zwanych dalej „Mieszkańcami”.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii Mieszkańców na temat Koncepcji oraz dyskusja na temat proponowanych rozwiązań.

Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z Mieszkańcami, które odbędzie się 13 września 2023 roku o godz. 16:00 w budynku świetlicy Wspólnoty Lokalnej Nowe Miasto w Zduńskiej Woli przy ulicy Świerkowej 65, planowane zakończenie spotkania o godz. 17.00.

Konsultacje przeprowadzi Komisja Konsultacyjna w składzie:

1) Paweł Szewczyk - przewodniczący Komisji;
2) Piotr Borkiewicz - zastępca przewodniczącego Komisji;
3) Wioleta Nalbert - Kos - sekretarz Komisji;
4) Edyta Michalak - członek Komisji;
5) Paweł Sternik - członek Komisji;
6) Krzysztof Sylla - członek Komisji,

przy udziale Wykonawcy dokumentacji projektowej opracowanej na przedmiotowe zadanie.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zaprezentowanie opracowanej przez projektanta Koncepcji.
 3. Dyskusja na temat zaproponowanych w Koncepcji rozwiązań technicznych.
 4. Zamknięcie spotkania.

Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego