W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wykaz zgromadzeń

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia. Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485).

Zamiar zorganizowania zgromadzenia wymaga zawiadomienia: Prezydenta Miasta (w trybie zwykłym) albo wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego (w trybie uproszczonym).

Postępowanie zwykłe:

Organizator zgromadzenia zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zawiadomienie wnosi pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), zwanych dalej „środkami komunikacji elektronicznej".

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
 2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
 3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
 4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

 1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
 2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) w Urzędzie Miasta Zduńska Wola opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia. Formularz dostępny pod adresem:

https://bip.zdunskawola.pl/sprawa-do-zalatwienia/9219/zawiadomienie-o-zamiarze-zorganizowania-zgromadzenia

Podpisane zawiadomienie o zgromadzeniu organizowanym na terenie miasta Zduńska Wola należy kierować na adres:

Urząd Miasta Zduńska Wola
ul. Stefana Złotnickiego 12
98-220 Zduńska Wola

Zawiadomienie można złożyć w Kancelarii a także:

za pomocą faksu: 43 825 02 02

poczty elektronicznej: urząd_miasta@zdunskawola.pl

ustnie do protokołu w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Budynek nr 3, I piętro, pok. 309


Postępowanie uproszczone:

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
 2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
 3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zawiadomienie o zgromadzeniu w trybie uproszczonym przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

telefon: 42 664 14 01

e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

 

2024-06-10 - Park kieszonkowy im. Franciszka Kubiaka

 • Data: 10.06.2024 r.
 • Godzina: 12:00-13:30
 • Miejsce: Zduńska Wola. Trasa przejścia: Park kieszonkowy im. Franciszka Kubiaka, ul. Sieradzka - Plac Wolności (południowa pierzeja) - ul. Łaska - aleja Tadeusza Kościuszki - Park Miejski

2024-03-01- aleja Tadeusza Kościuszki - okolice Pomnika Żołnierzy Wyklętych

 • Data: 01.03.2024 r.
 • Godzina: 12:00-13:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, aleja Tadeusza Kościuszki

2023-09-20 - Pasaż Pawła Królikowskiego

 • Data: 20.09.2023 r.
 • Godzina: 17:00-19:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, Pasaż Pawła Królikowskiego

2023-03-01- aleja Tadeusza Kościuszki - okolice Pomnika Żołnierzy Wyklętych

 • Data: 01.03.2023 r.
 • Godzina: 12:00-13:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, aleja Tadeusza Kościuszki

2022-02-27 - aleja Tadeusza Kościuszki - okolice Pomnika Żołnierzy Wyklętych

 • Data: 27.02.2022 r.
 • Godzina: 11:15-12:15
 • Miejsce: Zduńska Wola, aleja Tadeusza Kościuszki

2022-02-21 - Plac Wolności, okolice ratusza

 • Data: 21.02.2022 r.
 • Godzina: 16.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, Plac Wolności

2021-10-05 - Plac Wolności, okolice ratusza

 • Data: 05.10.2021 r.
 • Godzina: 18.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, Plac Wolności

2021-08-14 - Plac Wolności, okolice ratusza

 • Data: 14.08.2021 r.
 • Godzina: 18.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, Plac Wolności

2021-08-10 - Ulica Stefana Złotnickiego 3

 • Data: 10.08.2021 r.
 • Godzina: 18.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 3

2021-07-18 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 18.07.2021 r.
 • Godzina: 18.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2021-07-10 - Park Miejski

 • Data: 10.07.2021 r.
 • Godzina: 14:15-15:30
 • Miejsce: Zduńska Wola, Park Miejski

2021-06-18 - Plac Wolności 26

 • Data: 18.06.2021 r.
 • Godzina: 10:00-12:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, Plac Wolności 26

2020-10-07 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 07.10.2020 r.
 • Godzina: 19.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2020-07-01 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 01.07.2020 r.
 • Godzina: 18.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2020-06-20 - Park Miejski strona północna

 • Data: 20 czerwca 2020 r.
 • Godziny: 15:00-16:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, Park Miejski strona północna

2020-03-04 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 04.03.2020 r.
 • Godziny: 20:00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2020-03-01 - skrzyżowanie Aleje Tadeusza Kościuszki - ul. Stefana Złotnickiego

 • Data: 1.03.2020 r.
 • Godziny: 10.30 - 12.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, skrzyżowanie Aleje Tadeusza Kościuszki - ul. Stefana Złotnickiego

2020-01-23 - Okolice Zduńskowolskiego Centrum Integracji "Ratusz"

 • Data: 23.01.2020 r.
 • Godziny: 18.08
 • Miejsce: Zduńska Wola, pl. Wolności 26

2019-12-13 - ul. Mickiewicza

 • Data: 13.12.2019 r.
 • Godziny: 9.00 - 11.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Mickiewicza (w pobliżu rynku miejskiego)

2019-12-13 - Okolice Zduńskowolskiego Centrum Integracji "Ratusz"

 • Data: 13.12.2019 r.
 • Godziny: 20.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, pl. Wolności 26

2019-12-06 - ul. Mickiewicza

 • Data: 06.12.2019 r.
 • Godziny: 8.00 - 12.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Mickiewicza (w pobliżu rynku miejskiego)

2019-12-01 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 01.12.2019 r.
 • Godziny: 16.00 - 17.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-11-22 - ul. Mickiewicza

 • Data: 22.11.2019 r.
 • Godziny: 10.00 - 13.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Mickiewicza (w pobliżu rynku miejskiego)

2019-10-15 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 15.10.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-10-02 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 02.10.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-09-04 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 04.09.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-08-26 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 26.08.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-08-07 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 07.08.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-07-17 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 17.07.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-06-12 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 12.06.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-05-01 - Aleja Feliksa Rajczaka

 • Data: 01.05.2019 r.
 • Godziny: 15.00 - 15.35
 • Miejsce: Aleja Feliksa Rajczaka.

2019-04-26 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 26.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-19 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 19.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-17 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 17.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-15 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 15.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-12 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 12.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-10 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 10.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-04-08 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 8.04.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-03-13 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 13.03.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-03-01 - skrzyżowanie Aleje Tadeusza Kościuszki - ul. Stefana Złotnickiego

 • Data: 1.03.2019 r.
 • Godziny: 10.30 - 12.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, skrzyżowanie Aleje Tadeusza Kościuszki - ul. Stefana Złotnickiego

2019-02-13 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 13.02.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2019-01-16 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 16.01.2019 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-12-13 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 13.12.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19, przemarsz chodnikami wzdłuż ulic: Jana Kilińskiego, Łaska, Kościelna
 • Miejsce zakończenia: Zduńska Wola, ul. Kościelna przed tablicą upamiętniającą ks. Jerzego Popiełuszkę przy Bazylice Mniejszej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

2018-12-08 - Plac Wolności 26

 • Data: 08.12.2018 r.
 • Godziny: 11.55 - 12.55
 • Miejsce:Zduńska Wola, Plac Wolności 26

2018-11-07 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 07.11.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-31 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 31.10.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-24 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 24.10.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-17 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 17.10.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-10 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 10.10.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-03 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 03.10.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-10-05 - Ulica Kazimierza Kałużewskiego 1d, Publiczne Przedszkole Nr 7 "Pod Zielonym Semaforem"

 • Data: 05.10.2018 r.
 • Godziny: 10.00 - 11.00
 • Miejsce: przemarsz ulicami: Kazimierza Kałuzewskiego, Grunwaldzka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Juliusza Sylii.

2018-09-26 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 26.09.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-09-19 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 19.09.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-08-29 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 29.08.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-08-24 - Plac Wolności

 • Data: 24.08.2018 r.
 • Godziny: 16.30 - 18.30
 • Miejsce: Zduńska Wola, Plac Wolności

2018-08-22 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 22.08.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-08-15 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 15.08.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-08-08 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 08.08.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-08-01 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 01.08.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 21.00
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-07-25 - Ulica Stefana Żeromskiego 19

 • Data: 27.07.2018 r.
 • Godziny: 20.00 - 20.40
 • Miejsce: Zduńska Wola, ul. Stefana Żeromskiego 19

2018-05-01 - Plac Wolności

 • Data: 01.05.2018 r.
 • Godziny: 14.00 - 15.00
 • Miejsce: Plac Wolności, przemarsz ulicą Łaską do Pasażu Feliksa Rajczaka. Pasaż Feliksa Rajczaka

2017-10-09 - Publiczne Przedszkole Nr 7 "Pod Zielonym Semaforem", ul. Kałużewskiego 1d

 • Data: 09.10.2017 r.
 • Godziny: 10.00 - 11.30
 • Miejsce: Plac Wolności, przemarsz po chodnikach ulicami: Kałużewskiego, Grunwaldzka, 1-go Maja, Wojska Polskiego, Sylli.

2017-09-23 - Ulica Parkowa 5

 • Data: 23.09.2017 r.
 • Godziny: 18.00 - 19.00
 • Miejsce: chodnik na ulicy Parkowej przed Szkołą Podstawową nr 4

2017-05-25 - Plac Wolności 26 przed wejściem do Centrum Integracji RATUSZ

 • Data: 25.05.2017 r.
 • Godziny: 9.30 - 11.30
 • Miejsce: Plac Wolności, przemarsz ulicą Łaską do Pasażu Feliksa Rajczaka. Pasaż Feliksa Rajczaka

2017-05-01 - Plac Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • Data: 01.05.2017 r.
 • Godziny: 14.00 – 14.40
 • Miejsce: Plac Wolności, przemarsz ulicą Łaską do Pasażu Feliksa Rajczaka. Pasaż Feliksa Rajczaka

2017-04-27 - Plac Wolności 26 przed wejściem do Centrum Integracji RATUSZ

 • Data: 27.04.2017 r.
 • Godziny: 9.30 – 11.30
 • Miejsce: Plac Wolności, przemarsz ulicą Łaską do Pasażu Feliksa Rajczaka. Pasaż Feliksa Rajczaka

2017-02-26 - ulica Staffa parking

 • Data: 26.02.2017 r.
 • Godziny: 10.30 - 12.30
 • Miejsce: ul. Staffa, przemarsz ulicami Staffa, Szymanowskiego, Paprocka, Piwna, Złotnickiego – pomnik Żołnierzy Wyklętych

2017-02-10 - Plac Wolności 26

 • Data: 10.02.2017 r.
 • Godziny: 9.30 - 10.30
 • Miejsce: teren przed Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ Plac Wolności 26

2017-02-06 - ulica Stefana Żeromskiego 2/4

 • Data: 06.02.2017 r.
 • Godziny: 17.30 - 18.00
 • Miejsce: chodnik na ul. Stefana Żeromskiego 2/4 przed Szkołą Podstawową nr 11

2016-09-29 - ulica Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

 • Data: 29.09.2016 r.
 • Godziny: 15.40 - 16.30
 • Miejsce: ulica Świetego Maksymiliana Marii Kolbego, przemarsz ulicami Stefana Złotnickiego, Kościelną do Bazyliki Mniejszej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

2016-05-01 - Plac Wolności przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego

 • Data: 1.05.2016 r.
 • Godziny: 11.00 – 12.10
 • Miejsce: Plac Wolności, przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przemarsz ulicami Łaska, Pasaż Feliksa Rajczaka


Powiadom znajomego