W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zgromadzenia
Komórka odpowiedzialna Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

I. Podstawa prawna:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób, w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych. Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Szczegółowo sprawy zgromadzeń publicznych reguluje Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 631)

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

W trybie zwykłym zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym należy złożyć w Kancelarii.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Budynek nr 3, I piętro, pok. 309
Telefon kontaktowy 43 825-02-43

e-mail: d.linowiecki@zdunskawola.pl

W trybie uproszczonym zawiadomienie o zgromadzeniu przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Telefon kontaktowy: 42 664 14 01
e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Postępowanie zwykłe:

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w trybie zwykłym powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
  2. imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
  3. cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
  4. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  5. informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

  1. pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
  2. zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

Na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) w Urzędzie Miasta Zduńska Wola opracowany został formularz zgłoszenia zgromadzenia

Postępowanie uproszczone:

Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym, składane w trybie uproszczonym, powinno zawierać następujące dane:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontaktu z nim;
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

W trybie uproszczonym zawiadomienie o zgromadzeniu przekazuje się telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.

IV. Opłata:

Brak opłat

V. Termin załatwienia sprawy:

Organizator zgromadzenia w trybie zwykłym zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia, którym w trybie uproszczonym może być wyłącznie osoba fizyczna, zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

VI. Dodatkowe informacje:

Organizator zgromadzenia w trybie zwykłym zawiadamia Prezydenta Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu.

Zgromadzenie w trybie uproszczonym można przeprowadzić pod warunkiem, że nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

VII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Sieradzu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki

Powiadom znajomego