W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXVI - 24 czerwca 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 16 czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIV (wersja tekstowa, skan) i XXXV sesji (wersja tekstowa, skan) Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
  Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 98/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 99/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 100/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 101/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 102/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 103/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 104/21 z dnia 15.06.2021 r. - skan).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola (druk nr 105/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 95/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 91/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanych (druk nr 92/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 93/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Zduńska Wola do projektu pn. „Zeroemisyjna komunikacja zbiorowa – zakup autobusów elektrycznych wraz z zapewnieniem infrastruktury energetycznej przez MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli” (druk nr 90/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zduńska Wola na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 88/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Zduńskowolska Karta Mieszkańca (druk nr 107/21 z dnia 16.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim przy ul. Gen. Józefa Bema 17 w Zduńskiej Woli (druk nr 87/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 89/21 z dnia 11.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Miejskiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025 (druk nr 94/21 z dnia 14.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan, uchwały zmieniające-skan).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 96/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji (druk nr 97/21 z dnia 15.06.2021 r. - wersja tekstowa, skan).
 26. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. (wersja tekstowa, skan)
 27. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2020. (skan)
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 29. Sprawy różne.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego