W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXXIX - 30 września 2021 r.

Zduńska Wola, dn. 22 września 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 ze zm.), zwołuję XXXIX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 30 września 2021 r. (czwartek) o godz. 9.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. 

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie. (Informacja dotycząca składania wniosków obywatelskich i zabrania głosu na sesji Rady Miasta Zduńska Wola)
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 149/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 150/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 151/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2021 r. (druk nr 152/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 153/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Towarzystwa Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 154/21 z dnia 21.09.2021 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Zduńska Wola do zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz-Zduńska Wola-Łask, służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (druk nr 147/21 z dnia 15.09.2021 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 148/21 z dnia 16.09.2021 r., Wyjaśnienia do druku 148/21).
 14. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za pierwsze półrocze 2021 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej (sprostowanie do informacji z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola)
 15. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
 16. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.
 17. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.
 18. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 19. Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2020 roku (pismo przewodnie):
  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  2. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli,
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.
 20. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za I półrocze 2021 r.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych
  od ostatniej sesji.
 22. Sprawy różne.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

/-/

Jakub Trenkner

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego