W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XVII - 19.12.2019

Zduńska Wola, dn. 11 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuję XVII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 251/19 z dnia 11.12.2019 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 252/19 z dnia 11.12.2019 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 253/19 z dnia 11.12.2019 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 254/19 z dnia 11.12.2019 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 256/19 z dnia 11.12.2019 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. (druk nr 255/19 z dnia 11.12.2019 r.)
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 234/19 z dnia 15.11.2019 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 235/19 z dnia 15.11.2019 r.):
  a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  b) odczytanie opinii Komisji Rady,
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  d) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  e) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 241/19 z dnia 06.12.2019 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Zduńska Wola (druk nr 242/19 z dnia 06.12.2019 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu (druk nr 238/19 z dnia 03.12.2019 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 239/19 z dnia 03.12.2019 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Zduńska Wola (druk nr 240/19 z dnia 04.12.2019 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie położenia i regulaminu targowisk miejskich na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 246/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 247/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Zduńska Wola (druk nr 248/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 (druk nr 243/19 z dnia 06.12.2019 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r. (druk nr 249/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji w 2020 r. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 (druk nr 245/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2020 roku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 244/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprawiania pogrzebu przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 250/19 z dnia 10.12.2019 r.).
 27. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. "Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5".
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 29. Sprawy różne.
 30. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 31. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.   

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego