W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy budowa i drogi
Komórka odpowiedzialna Biuro Infrastruktury Technicznej

I. Podstawa prawna:

 • art. 39 ust. 3 i 3a Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa o opłacie skarbowej

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Złotnickiego 3, II piętro, pok. 509
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 270 lub 43 825-02-70

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 lub 1:500 ze wskazaniem lokalizacji projektowanego obiektu budowlanego lub urządzenia (2 egz.).

 • Pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł - jeżeli inwestor występuje przez pełnomocnika.

IV. Opłata:

Nie pobiera się opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia w drodze decyzji administracyjnej następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

VI. Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, Biuro Infrastruktury Technicznej zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu.

 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Biura o zmianie adresu zamieszkania lub o jakiejkolwiek innej zmianie danych znajdujących się we wniosku.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

 1. Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

 2. Dostarczenie decyzji pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

VIII. Tryb odwoławczy:

Stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego