W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zwierzęta
Komórka odpowiedzialna Biuro Infrastruktury Technicznej

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572).
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657).
  • Uchwała Nr XIV/172/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 października 2011 r.  w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
  • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Infrastruktury Technicznej
ul. Stefana Złotnickiego 3, II piętro, pok. 507.
Telefon kontaktowy: 43 825-02-71 lub 43 825-02-00 wew. 271  
e-mail: m.piwowarczyk@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

IV. Opłata:

Opłata za wydanie zezwolenia - 616,00 zł.

Wpłaty należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji.

V. Termin załatwienia sprawy:

  • 1 miesiąc od daty złożenia dokumentów,
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

VI. Dodatkowe informacje:

W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie Biuro Infrastruktury Technicznej, zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

VIII. Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Załączniki

Powiadom znajomego