W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy szkoła, żłobek, opieka
Komórka odpowiedzialna Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta.

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych
Budynek nr 4, I piętro, pok. 419
Telefon kontaktowy: 43 825-02-39 lub 43 825-02-00 wew. 239

e-mail: p.krystkiewicz@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

Wypełnione zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wraz z wymaganymi załącznikami. 

Załączniki:

 • Informacje o warunkach lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych oraz bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowalnych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz o posiadanym tytule prawnym do lokalu.
 • Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli. 
 • Pozytywna opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli. 
 • Statut szkoły lub placówki, opracowany zgodnie z art. 172 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub projekt organizacji wychowania przedszkolnego (w przypadku niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego).
 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce (uwzględniające nazwę uczelni i ukończony kierunek studiów, bez przekazywania kopii świadectw i dyplomów). 
 • Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej. 
 • Oświadczenie, o którym mowa w art. 168 ust. 4a i 4b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (oświadczenie nie jest obowiązkowe i dotyczy tylko organów prowadzących będących osobami fizycznymi). 
 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej).
 • Pozytywna opinia Łódzkiego Kuratora Oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (w przypadku niepublicznej szkoły podstawowej). 

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie.

V. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta Zduńska Wola dokonuje wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o  wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

VI. Dodatkowe informacje:

Prezydent Miasta Zduńska Wola wyda decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

 1. zgłoszenie nie będzie zawierało danych wymienionych w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe albo podane w nim dane będą błędne i mimo wezwania nie zostaną uzupełnione albo poprawione w wyznaczonym terminie;
 2. statut szkoły lub placówki będzie sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie zostanie zmieniony.

Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest zobowiązana zgłosić w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Złożyć zgłoszenie wraz z załącznikami wymienionymi w pkt III. W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta dokonuje wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

VIII. Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Łódzkiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Załączniki

Powiadom znajomego