W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w związku ze śmiercią najemcy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej

I. Podstawa prawna:

 • art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 725), 
 • § 22 ust. 1, 2 i 3 uchwały nr XXIX/512/20 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 174 i 4266). 

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w

Sprawy merytorycznie załatwia:
Biuro Gospodarki Lokalowej
Budynek nr 4, I piętro, pok. 415
Telefon kontaktowy 43 825-02-00 wew. 214 lub 43 825-02-14

e-mail: m.komodzinska@zdunskawola.pl, k.rzeznik@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu 
 2. Umowa najmu lokalu, którą posiadał dotychczasowy najemca 
 3. Akt zgonu najemcy 
 4. Dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z dotychczasowym najemcą 
 5. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego 
 6. Oświadczenie o stanie majątkowym 
 7. Na żądanie należy złożyć również oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

IV. Opłata:

Bez opłat.

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Do 30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

 1. W przypadku braku kompletu dokumentów i informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze prowadzącym sprawę. 
 2. Osobom, które pozostały w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy, wynajmujący wyznacza, nie krótszy niż 2 miesiące, termin do dobrowolnego opuszczenia, opróżnienia i wydania lokalu, informując jednocześnie o możliwości wystąpienia w terminie 1 miesiąca o zawarcie umowy. 
 3. Dochodem, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 
  1.  przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
  2.  dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
  3.  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych np. dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny, ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, alimenty na rzecz dzieci, stypendia doktoranckie, stypendia sportowe, stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, stypendia szkolne, zasiłek szkolny, dochody uzyskiwane z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej i inne.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Pobrać, wypełnić i złożyć dokumenty wymienione w pkt III. Dokumenty można pobrać w Kancelarii Urzędu Miasta, w Biurze Gospodarki Lokalowej lub na dole strony. 

VIII. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Załączniki

Powiadom znajomego