W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola

 

Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02

 

e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: https://zdunskawola.pl

 

Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Władze Miasta

Zdjęcie Prezydenta Miasta - Konrada Pokory oraz Wiceprezydenta - Pawła Szewczyka

 

      Prezydent Miasta                   Z-ca Prezydenta Miasta
  Konrad Pokora                           Paweł Szewczyk

Ważny komunikat

Wybory samorządowe 2024

Czytaj więcej o informacji: Wybory samorządowe 2024

Aktualności

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/2024 z dnia 18.04.2024 r., znak: GP.6733.5.2024.SK, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji wodociągowej, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Tymienickiej, obejmującym część działki o nr ewid. gruntów 117/6 (obr. 1).

LXXXII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 25 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 25 kwietnia 2024 r. (czwartek) o godz. 9.00 , w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

podaję do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3/2024 z dnia 15.04.2024 r., znak: GP.6733.3.2024.SK, dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na potrzeby zasilania w wodę wodociągową podstacji trakcyjnej Zduńska Wola Karsznice, na terenie położonym w Zduńskiej Woli, przy ul. Karsznickiej, obejmującym części działek o nr ewid. gruntów 1/35 (obr. 18) i 259/226 (obr. 26).

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 kwietnia 2024 r. znak WOOŚ.420.5.2024.ZZł.5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 kwietnia 2024 r. znak WOOŚ.420.5.2024.ZZł.5 -informujące o wydanym dnia 12 kwietnia 2024 r., postanowieniu znak: WOOŚ.420.5.2024.ZŻł.4 w którym to organ wyraził stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji Nr 34/2018 z 25 maja 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo – odcinek realizacyjny – granica województw śląskie/łódzkie – Zduńska Wola Karsznice”, zmienione decyzją Nr 15/2022 z 24 czerwca 2022 r.

Obwieszczenie znak IGKM.6220.3.2024.BMJ z dnia 11.04.2024 r. - Wójta Gminy Zduńska Wola

Obwieszczenie Wójta Gminy Zduńska Wola o postępowaniu w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-biurową oraz budynku magazynowego automatycznego w dwóch etapach na dz. nr 42/3, 43/5, 44/2, 45/2 obręb Tymienice, gmina Zduńska Wola.

ZEOŚ.6220.1.1.2024.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dróg na osiedlu Nowe Miasto w Zduńskiej Woli w obrębie ulic: Świerkowa, Borowa, Leśna w Zduńskiej Woli".

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Zduńska Wola uchwały Nr LXXVI/1094/23  z dnia  23 listopada 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej i Głównej oraz o rozpoczęciu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego.

Obwieszczenie

Obwieszczenie znak PS.ZUZ.4210.43.2024.TS z dnia 10 kwietnia 2024 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w sprawie zawiadomienia stron o wydaniu decyzji administracyjnej

Obwieszczenie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego

Bezpłatna sterylizacja i kastracja

Urząd Miasta po raz kolejny organizuje akcję bezpłatnych zabiegów sterylizacji i kastracji psów i kotów, których właściciele zamieszkują na terenie miasta Zduńska Wola.

Zawiadomienie znak ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo.80

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach odmawiającej uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11,160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010”

Aplikant w Straży Miejskiej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant w Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola (Numer ewidencyjny naboru: ZK.2110.2.2024)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

podaję do publicznej wiadomości, że Miasto Zduńska Wola przystąpiło do opracowywania projektu Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ , którego przedmiotem jest diagnoza, analiza i wyznaczenie kierunków rozwoju Zduńskiej Woli i działań związanych z ich realizacją oraz wykładam do publicznego wglądu projekt Strategii Rozwoju Miasta Zduńska Wola 2028+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz stanowiska wymaganych przepisami organów.

Obwieszczenie o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Zduńska Wola

w dniu 26 października 2023 r. Rada Miasta Zduńska Wola przyjęła uchwały: nr LXXV/1076/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Wileńskiej, Łódzkiej i Getta Żydowskiego, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 9721 z dnia 30 listopada 2023 r.; nr LXXV/1077/23 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Paprockiej, Karola Szymanowskiego i Leopolda Staffa, którą opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 9564 z dnia 23 listopada 2023 r.

ZEOŚ.6220.1.7.2021.AKo

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Zduńskiej Woli na działkach o nr ewid. gruntu: 32/4, 98/1, 98/4, 98/6, 160/11, 160/12, 160/9, 160/5, 160/6 oraz 160/7 w miejscowości Zduńska Wola obręb 0010."