W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Konsultacje społeczne w związku z planowanym uchwaleniem Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 19 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane


Zduńska Wola, dnia 29 września 2021 r.

OGŁOSZENIE
WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Zduńska Wola w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r., zgodnie z Zarządzeniem Nr 280/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z planowanym uchwaleniem Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola, zmienionym Zarządzeniem Nr 290/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 sierpnia 2021 r.


Załącznik do zarządzenia nr 290/21
Prezydenta Miasta Zduńska Wola
z dnia 23 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Zduńska Wola (inicjator konsultacji) zaprasza mieszkańców Miasta Zduńska Wola do uczestnictwa w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest opracowanie zasad i warunków sytuowania na terenie Miasta Zduńska Wola obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 10 załącznika do uchwały nr V/35/11 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 70, poz. 617 i 618), w związku z zarządzeniem nr 280/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z planowanym uchwaleniem Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola zmienionym zarządzeniem nr 290/21 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 23 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie uruchomienia procesu konsultacji społecznych w związku z planowanym uchwaleniem Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola.

Celem konsultacji jest pozyskanie od mieszkańców propozycji wytycznych do opracowania Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje dotyczą mieszkańców Miasta Zduńska Wola i obejmują obszar całego Miasta Zduńska Wola.

Konsultacje odbędą się w formie przyjmowania wytycznych do opracowania Kodeksu Krajobrazowego w terminie od dnia 1 września 2021 r. do dnia 15 września 2021 r. na formularzu ankiety.

Formularz ankiety dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zduńska Wola pod adresem: https://bip.zdunskawola.pl/artykuly/424/konsultacje-spoleczne, na stronie internetowej Miasta Zduńska Wola pod adresem:  https://zdunskawola.pl/ oraz w wersji papierowej w Kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Wypełnione formularze ankiety należy składać w ww. terminie poprzez:

1) umieszczenie w skrzynce ustawionej w Kancelarii, w budynku nr 2 Urzędu Miasta Zduńska Wola (wejście od strony kościoła), ul. Stefana Złotnickiego 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta;
2) przesłanie drogą elektroniczną formularza ankiety w wersji online, zamieszczonego pod adresem: https://zdunskawola.pl/ankiety/ankieta-krajobrazowa/.

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji jest Jolanta Owczarz, Kierownik Działu Miejska Pracownia Urbanistyczna w Biurze Gospodarki Przestrzennej.

Konsultacje przeprowadzi Komisja konsultacyjna w składzie:

1) Paweł Szewczyk, Zastępca Prezydenta Miasta – Przewodniczący Komisji;
2) Jolanta Owczarz, Kierownik Działu Miejska Pracownia Urbanistyczna w Biurze Gospodarki Przestrzennej – Sekretarz Komisji;
3) Michalina Łagunionok, Zastępca Dyrektora Biura Strategii i Rozwoju Miasta – Członek Komisji.

Do pobrania:

Załączniki

Powiadom znajomego