W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LII sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 27 czerwca 2022 r.

Zduńska Wola, dn. 15 czerwca 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) zwołuję LII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2021 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2021 (druk nr 87/22 z dnia 07.06.2022 r.).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 r. i podjęcie uchwały absolutoryjnej z tego tytułu:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2021 r.,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2021 (druk nr 94/22 z dnia 14.06.2022 r.),
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2021 r.,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2021 (druk nr 95/22 z dnia 14.06.2022 r.),
  5. informacja o stanie mienia,
  6. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2021 (druk nr 96/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 97/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 98/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 99/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 100/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2022 r. (druk nr 101/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 102/22 z dnia 14.06.2022 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży udziału do nieruchomości niezabudowanej (druk nr 92/22 z dnia 13.06.2022 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 93/22 z dnia 13.06.2022 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 88/22 z dnia 08.06.2022 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych i szkoleniach lub ćwiczeniach dla członków ochotniczej straży pożarnej (druk nr 89/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (druk nr 103/22 z dnia 15.06.2022 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zduńska Wola na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 90/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli (druk nr 91/22 z dnia 10.06.2022 r.).
 21. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2021.
 22. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 24. Sprawy różne.
 25. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 26. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego