W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

LXXIV sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 21 września 2023 r.

Zduńska Wola, dn. 13 września 2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXIV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 21 września 2023 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXIII sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 123/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2023 r. (druk nr 124/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 125/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 9. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027:
  1. przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika (druk nr 112/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  3. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 115/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  5. przeprowadzenie głosowania,
  6. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 116/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 117/23 z dnia 11.09.2023 r.),
  8. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych (druk nr 118/23 z dnia 11.09.2023 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Miastem Zduńska Wola a właścicielami nieruchomości zamiennej (druk nr 108/23 z dnia 06.09.2023 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 114/23 z dnia 11.09.2023 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania, w tym dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla kryteriów pierwszeństwa oraz określenia maksymalnej wysokości obowiązkowej kaucji zabezpieczającej umowę najmu (druk nr 122/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 113/23 z dnia 11.09.2023 r.). 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr  119/23 z dnia 12.09.2023 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (druk nr 120/23 z dnia 12.09.2023 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola w rejonie ulicy Mickiewicza (druk nr 109/23 z dnia 06.09.2023 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 110/23 z dnia 08.09.2023 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 111/23 z dnia 08.09.2023 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr 121/23 z dnia 13.09.2023 r.).
 20. Syntetyczna analiza ekonomiczno-finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2022 roku:
  Spółki - analiza - pismo przewodnie.pdf
  1. Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o. o. w Zduńskiej Woli,
  5. Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.
 21. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za I półrocze 2023 r.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 23. Sprawy różne.
 24. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 25. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

MSC-B.pdf pdf, 285 kB
MSC-RZS.pdf pdf, 240 kB
MPWiK-B.pdf pdf, 295 kB
MPWiK-RZS.pdf pdf, 240 kB
MPGK-B.pdf pdf, 271 kB
MPGK-RZS.pdf pdf, 227 kB
MPK-B.pdf pdf, 276 kB
MPK-RZS.pdf pdf, 233 kB
TBS-B.pdf pdf, 365 kB
TBS-RZS.pdf pdf, 314 kB

Powiadom znajomego