W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja X - 27.06.2019

Zduńska Wola, dn. 19 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 27 czerwca 2019 r. (czwartek) o godz. 10.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Raport o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018:
  1. rozpatrzenie raportu o stanie gminy Miasto Zduńska Wola w roku 2018 i przeprowadzenie nad nim debaty,
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania za rok 2018 (druk nr 117/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2018 i podjęcie uchwały asolutoryjnej z tego tytułu:
  1. rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za 2018 r., (Sprawozdanie z wykonania budżetu, Sprawozdania z wyk. planów finansowych instytucji kultury i SPZPOZ, Opinia RIO ws. wykonania budżetu, Errata do sprawozdania z wyk. budżetu)
  2. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za rok 2018 (druk nr 127/19 z dnia 18.06.2019 r.),
  3. rozpatrzenie sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za 2018 r.,
  4. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Zduńska Wola za rok 2018 (druk nr 128/19 z dnia 18.06.2019 r.),
  5. informacja o stanie mienia,
  6. stanowisko Komisji Rewizyjnej,
  7. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta za rok 2018 (druk nr 129/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 8. Informacja dotycząca planu utwardzania dróg miejskich wraz z przedstawieniem przebiegu konsultacji społecznych w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 130/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 131/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 132/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 133/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 134/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 135/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 136/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 137/19 z dnia 18.06.2019 r. ).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 138/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 139/19 z dnia 19.06.2019 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 140/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 141/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 142/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2019 r. (druk nr 145/19 z dnia 19.06.2019 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 143/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola (druk nr 115/19 z dnia 14.06.2019 r., załącznik).
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola (druk nr 120/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 124/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe komunikacji miejskiej oraz wykazu osób uprawnionych do przejazdów bezpłatnych i ulgowych (druk nr 116/19 z dnia 14.06.2019 r.).
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Miejskiego w Zduńskiej Woli (druk nr 125/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za miejsca grzebalne i usługi pogrzebowe na Cmentarzu Miejskim w Zduńskiej Woli (druk nr 126/19 z dnia 18.06.2019 r.).
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 119/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola (druk nr 113/19 z dnia 11.06.2019 r., opinia radcy, uzasadnienie).
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zduńskowolskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu (druk nr 114/19 z dnia 13.06.2019 r.).
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Miasta Zduńska Wola (druk nr 121/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości (druk nr 122/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 123/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 144/19 z dnia 19.06.2019 r.).
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (druk nr 118/19 z dnia 17.06.2019 r.).
 38. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2018.
 39. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
 40. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 41. Sprawy różne.
 42. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 43. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego