W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XX - 19 marca 2020 r.

Zduńska Wola, dn. 11 marca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) zwołuję XX sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 19 marca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2019 roku – Miasto Zduńska Wola”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 34/20 z dnia 28.02.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 46/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 47/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 48/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 49/20 z dnia 11.03.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 50/20 z dnia 11.03.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (druk nr 33/20 z dnia 27.02.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej (druk nr 38/20 z dnia 02.03.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Zduńska Wola (druk nr 45/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 35/20 z dnia 02.03.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Zduńska Wola (druk nr 36/20 z dnia 02.03.2020 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 37/20 z dnia 02.03.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącej w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 41/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 42/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 43/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej odmowy dalszego finansowania pobytu Skarżącego w schronisku dla osób bezdomnych (druk nr 44/20 z dnia 10.03.2020 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zduńska Wola (druk nr 39/20 z dnia 06.03.2020 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Miasta Zduńska Wola (druk nr 40/20 z dnia 06.03.2020 r.).
 25. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r. 
 26. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w 2019 r.
 27. Sprawozdanie z realizacji „Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 dla Miasta Zduńska Wola” za 2019 rok. 
 28. Sprawozdanie z realizacji Programu dla rodzin wielodzietnych „Miejska Karta Rodziny” za 2019 r.  
 29. Sprawozdanie z realizacji Programu dla seniorów „Zduńskowolska Karta Seniora” za 2019 r. 
 30. Raport z wykonania „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020” za 2019 rok. 
 31. Sprawozdanie z realizacji „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Zduńska Wola w 2019 roku”.
 32. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 33. Sprawy różne.
 34. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 35. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.     

Przewodniczący Rady

Jakub Trenkner


Załączniki

Powiadom znajomego