W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXII - 4 czerwca 2020 r. - POSIEDZENIE ODWOŁANE


UWAGA!

Posiedzenie odwołane


Zduńska Wola, dn. 27 maja 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 4 czerwca 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XX i XXI sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 76/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 77/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 78/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 79/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 80/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 81/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola (druk nr 82/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 72/20 z dnia 25.05.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 73/20 z dnia 25.05.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 74/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 75/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. opiniowania wniosków o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 83/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 18. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2019.
 19. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 20. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 r. 
 21. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych 
  od ostatniej sesji.
 22.  Sprawy różne.
 23. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 24. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady 
Jakub Trenkner
 

Załączniki

Powiadom znajomego