W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXII - 9 czerwca 2020 r.

Zduńska Wola, dn. 2 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.) zwołuję XXII sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 9 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 10.00, w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Powołanie Komisji Uchwał.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 76/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 77/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 78/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 79/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 80/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 84/20 z dnia 02.06.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 81/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Zduńska Wola (druk nr 82/20 z dnia 26.05.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 72/20  z dnia 25.05.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 73/20  z dnia 25.05.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (druk nr 74/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 75/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Kapituły ds. opiniowania wniosków o przyznanie Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 83/20  z dnia 26.05.2020 r.).
 17. Informacja z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za rok 2019.
 18. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
 19. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok.
 20. Sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.   

Przewodniczący Rady 
Jakub Trenkner
 

Załączniki

Powiadom znajomego