W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

II sesja Rady Miasta Zduńska Wola - 29 maja 2024 r.

Zduńska Wola, dn. 21 maja 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721) zwołuję II sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 29 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00, w Miejskim Domu Kultury w Zduńskiej Woli, Plac Wolności 26 (RATUSZ, sala obrad Rady Miasta, I piętro).


Obrady sesji będą nagrywane i transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Najbliższe obrady będzie można śledzić, za pomocą jednego z niżej wymienionych linków:

Uprzejmie informujemy, że w przypadku problemów z odbiorem sesji Rady Miasta prosimy o wybranie serwera zapasowego (Polska #1 lub Polska #2).


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Policji w Zduńskiej Woli pn. „Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2023 roku – Miasto Zduńska Wola”.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 16/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 21/24 z dnia 21.05.2024 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2024 r. (druk nr 22/24 z dnia 21.05.2024 r.). 
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 23/24 z dnia 21.05.2024 r.). 
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej (druk nr 10/24 z dnia 16.05.2024 r.). 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 11/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej (druk nr 17/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz przyznanie dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu (druk nr 12/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz współużytkowników wieczystych (druk nr 13/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ogrzewania, tryb postępowania w sprawie ich udzielania i sposób ich rozliczania (druk nr 24/24 z dnia 21.05.2024 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie cen jednorazowych biletów oraz karnetów wstępu dla osób korzystających z kompleksu basenów zlokalizowanych przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18 w Zduńskiej Woli (druk nr 14/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (druk nr 15/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Zduńska Wola oraz określenia granic ich obwodów (druk nr 20/24 z dnia 20.05.2024 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miasta Zduńska Wola (druk nr 25/24 z dnia 21.05.2024 r.). 
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie stawek za korzystanie z pojazdu samochodowego nie będącego własnością Miasta przez radnego do celów służbowych (druk nr 26/24 z dnia 21.05.2024 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie diet dla radnego Rady Miasta Zduńska Wola (druk nr 27/24 z dnia 21.05.2024 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważniania Wiceprzewodniczących Rady Miasta (druk nr 19/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Zduńska Wola (druk nr 18/24 z dnia 17.05.2024 r.).
 25. Sprawozdanie w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 
 26. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Kontrola zadania pn. „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby ekologicznego transportu publicznego przez MPK Sp. z o. o. w Zduńskiej Woli”.”
 27. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 28. Sprawy różne.
 29. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 30. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Tomasz Pohl

Załączniki

Powiadom znajomego