Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Przetarg IM.271.23.2020.KM

XML

Szczegóły

zamówienie na Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.23.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Zduńska Wola, ul. Stefana Złotnickiego 12, 98-220 Zduńska Wola - Kancelaria Urzędu (budynek nr 2)

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Data: 18 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: IM.271.23.2020.KM
L.dn. ZP. 82/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 28 maja 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 544185-N-2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli”, w części 1 i 2 wybrane zostały najkorzystniejsze oferty:

w części 1 oferta nr 2 złożona przez
Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów –– 100,00 pkt
w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt,
- w kryterium doświadczenie zawodowe – 40,00 pkt.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W niniejszej części postępowaniu złożono jeszcze 1 ofertę:
Oferta nr 1 złożona przez Pracownię Drogową Wojciech Sobolewski ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt;
- w kryterium doświadczenie zawodowe – 40,00 pkt.

w części 2 oferta nr 2 złożona przez
Zakład Projektowo – Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów –– 100,00 pkt
w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt,
- w kryterium doświadczenie zawodowe – 40,00 pkt.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W niniejszej części postępowaniu złożono jeszcze 1 ofertę:
Oferta nr 1 złożona przez Pracownię Drogową Wojciech Sobolewski ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 0,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt;
- w kryterium doświadczenie zawodowe – 0,00 pkt.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Treść

Zduńska Wola, 18 czerwca 2020 r.

Dodano: "IM-271-23-2020-KM - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf"


Zduńska Wola, 5 czerwca 2020 r.

Dodano: "IM.271.23.2020.KM - Protokół komisji z otwarcia ofert.doc"


Zduńska Wola, 28 maja 2020 r.

Opublikowano ogłoszenie o przetargu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij