W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

IM.271.29.2020.KM

XML

Szczegóły

zamówienie na Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy IM.271.29.2020.KM

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola. UWAGA! Oferty nie należy wrzucać do wystawionej urny, pozostawienie oferty w urnie spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę w niniejszym postępowaniu.

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Data: 17 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: IM.271.29.2020.KM
L.dn. ZP. 126/20

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 3 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 557763-N-2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I”, wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 7 złożona przez:
MAGIC GARDEN sp. z o. o. ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów –– 100,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt;
- w kryterium termin gwarancji – 40 pkt;
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W niniejszym postępowaniu złożono jeszcze 6 ofert:

Oferta nr 1 złożona przez Weran sp. z o. o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław – oferta odrzucona.

Oferta nr 2 Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz, ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 78,20 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 38,20 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40 pkt.

Oferta nr 3 złożona przez Kompleksowe Budowanie VOYAGER Zygmunt Morgaś, ul. Gryczana 16, 26-600 Radom, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40 pkt.

Oferta nr 4 złożona przez Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów – oferta odrzucona.

Oferta nr 5 złożona przez Weran sp. z o. o. ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław – oferta odrzucona.

Oferta nr 6 złożona przez COLOR SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 61,92 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 21,92 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40 pkt.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Treść

Zduńska Wola, 17 sierpnia 2020 r.

Dodano: "IM-271-29-2020-KM - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf"


Zduńska Wola dnia 28 lipca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.
„Budowa integracyjnego placu zabaw – etap I”
nr sprawy: IM.271.29.2020.KM

Komisja przetargowa w składzie:

  • Marcin Alberczak – przewodniczący komisji;
  • Piotr Borkiewicz – członek Komisji;
  • Jolanta Ulatowska – członek Komisji;
  • Katarzyna Mitrowska – członek Komisji;

w dniu 28 lipca 2020 roku dokonała otwarcia ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu przetargowym. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 64 000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 7 ofert.

Oferta Nr

Nazwa, adres

Cena oferty brutto w zł

Termin gwarancji w m-cach

1

Weran sp. z o. o.
ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

199 260,00

84

2

Firma Usługowa Jerzy Wincukiewicz,
ul. Warszawska 31c/29, 25-518 Kielce

218 940,00

84

3

Kompleksowe Budowanie VOYAGER Zygmunt Morgaś,
ul. Gryczana 16, 26-600 Radom

278 103,00

84

4

Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK

Kazimierz Doleciński
ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów

219 985,50

84

5

Weran Sp. z o. o.

ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław

230 010,00

84

6

COLOR SPORT S.C. Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

ul. Warszawska 299, 43-155 Bieruń

244 155,00

84

7

MAGIC GARDEN sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość

185 176,50

84Zduńska Wola, 20 lipca 2020 r.

Dodano: "IM-271-29-2020-KM - Wyjaśnienia nr 2.pdf"


Zduńska Wola, 17 lipca 2020 r.

Dodano:

  • IM-271-29-2020-KM - Ogłoszenie nr 540129751-N-2020 z dnia 17-07-2020 r.pdf
  • IM-271-29-2020-KM - Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf

Zduńska Wola, 3 lipca 2020 r.

Opublikowano ogłoszenie o przetargu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane