W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Zduńska Wola

ul. Stefana Złotnickiego 12

98-220 Zduńska Wola


Telefon (centrala): 43 825 02 00

Telefon (sekretariat): 43 825 02 01

Faks: 43 825 02 02


e-mail: urzad_miasta@zdunskawola.pl

Serwis WWW: www.zdunskawola.pl


Kod terytorialny: 1019011

ePUAP: https://epuap.gov.pl

Skrytka ePUAP: /mzdwola/SkrytkaESP

Przetarg OA.271.159.2020

XML

Szczegóły

zamówienie na Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy OA.271.159.2020

zamawiający Miasto Zduńska Wola

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 30 000 Euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy złożyć w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Miasta Zduńska Wola. UWAGA! Oferty nie należy wrzucać do wystawionej urny, pozostawienie oferty w urnie spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę w niniejszym postępowaniu.

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

WSZYSCY WYKONAWCY
KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Data: 12 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: OA.271.159.2020

L.dn. ZP. 120/20
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji”.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonym w dniu 10 lipca 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 560484-N-2020, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji”, wybrana została najkorzystniejsza oferta:

Oferta nr 2 złożona przez:
Marek Burcan ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT
ul. Niemodlińska 58a, 45-865 Opole

Oferta złożona przez Wykonawcę spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała największą liczbę punktów - 67,91 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto - 47,91 pkt
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane - 20 pkt.
Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

W niniejszym postępowaniu złożono jeszcze 4 oferty:

Oferta nr 1 złożona przez BOMAX TEY sp. z o. o. Szczepankowo 134, 61-313 Poznań spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 57,12 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 37,12 pkt;
- w kryterium Termin gwarancji – 20 pkt.

Oferta nr 3 złożona przez ICETOM sp. z o. o. Strońsko 65, 98-161 Zapolice, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 49,77 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 49,77 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 0 pkt.

Oferta nr 4 złożona przez KROSBUD Sp. z o. o. ul. Brzozowa 7, 97-400 Bełchatów, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 40,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 0,00 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 40 pkt.

Oferta nr 5 złożona przez INWEST – Realizacja Inwestycji Tomasz Pracowity ul. Kordeckiego 5B/6, 87-100 Toruń, spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), nie podlega odrzuceniu oraz zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ uzyskała następującą liczbę punktów – 60,00 pkt w tym:
- w kryterium cena oferty brutto – 60,00 pkt;
- w kryterium termin gwarancji na roboty budowlane – 0 pkt.

Środki ochrony prawnej

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta
Marcin Alberczak
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych

Treść

Zduńska Wola, 12 sierpnia 2020 r.

Dodano "OA-271-159-2020 - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf"


Zduńska Wola dnia 29 lipca 2020 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.
„Wyposażenie budynku nr 5 Urzędu Miasta w system klimatyzacji”
nr sprawy: OA.271.159.2020

Komisja przetargowa w składzie:

  • Marcin Alberczak – przewodniczący komisji;
  • Agnieszka Chojecka – członek Komisji;
  • Piotr Borkiewicz – członek Komisji;
  • Anna Janczak – członek Komisji;
  • Wojciech Kuświk – członek Komisji;

w dniu 29 lipca 2020 roku dokonała otwarcia ofert, które zostały złożone w ww. postępowaniu przetargowym. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 70 000,00 zł.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

Oferta Nr

Nazwa, adres

Cena oferty brutto w zł

Termin gwarancji w m-cach

1

BOMAX TEY sp. z o. o.

Szczepankowo 134, 61-313 Poznań

106 764,00

84

2

ENERGY HEAT TECHNOLOGY INVESTMENT

ul. Niemodlińska 58a, 45-865 Opole

99 630,00

84

3

ICETOM sp. z o. o.

Strońsko 65, 98-161 Zapolice

98 400,00

60

4

KROSBUD Sp. z o. o.

ul. Brzozowa 7, 97-400 Bełchatów

131 315,19

120

5

INWEST – Realizacja Inwestycji Tomasz Pracowity

ul. Kordeckiego 5B/6, 87-100 Toruń

91 635,00

60Zduńska Wola, 24 lipca 2020 r.

Dodano:

  • OA-271-159-2020 - Ogłoszenie nr 540135191-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.pdf
  • OA-271-159-2020 - Wyjaśnienie i zmiana SIWZ.pdf

Zduńska Wola, 20 lipca 2020 r.

Dodano:

  • OA-271-159-2020 - Ogłoszenie nr 540131239-N-2020 z dnia 20-07-2020 r.pdf
  • OA-271-159-2020 - Wyjaśnienia i zmiana SIWZ.pdf

Zduńska Wola, 10 lipca 2020 r.

Opublikowano ogłoszenie o przetargu.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane