W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Wydanie oraz wymiana dowodu osobistego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Biuro Ewidencji i Dowodów Osobistych

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu 

II. W którym biurze można załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć w Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych w godzinach poniedziałek 8:00-16:15, od wtorku do czwartku 8:00-15:00, w piątek 8:00-14:15.

Budynek nr 1, pok. 110 
tel. 43 825 02 35 lub 43 825 02 36 lub 43 825 02 00 wew. 235 lub 236
e-mail: a.danielewicz@zdunskawola.pl

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć ?

 1. Celem wyrobienia dowodu osobistego należy stawić się z posiadanym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub/i paszport)

  Wniosek o wydanie dowodu osobistego można także złożyć w formie elektronicznej przez portal Gov.pl. W ciągu 30 dni, od złożenia wniosku elektronicznie, należy stawić się do Urzędu Miasta celem pobrania odcisków palców i złożenia podpisu elektronicznego (dotyczy osób powyżej 12 roku życia).

 2. Do wniosku załącza się:

  • aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

  • osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami (po przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności - osoby do 16 roku życia lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydanego zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności), a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy (po przedstawieniu zaświadczenia o przynależności do wspólnoty wyznaniowej). Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

    

W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych (RDO) lub rejestrze PESEL, organ gminy może w celu wyjaśnienia niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

IV. Opłata:

Nie pobiera się.

V. Termin załatwienia sprawy:

 • Czas oczekiwania na załatwienie sprawy: do 30 dni

VI. Dodatkowe informacje:

Utratę dowodu lub zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych należy zgłosić osobiście w dowolnej gminie, bądź też w formie dokumentu elektronicznego w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego skutkuje niezwłocznym unieważnieniem dowodu osobistego w RDO.

Jednocześnie, aby uniknąć wykorzystania skradzionego lub zagubionego dowodu przez osoby trzecie można zastrzec go w Ogólnopolskim Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE www.dokumentyzastrzezone.pl

Zgłoszenie utraty dowodu skutkuje zastrzeżeniem numeru PESEL.

VII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę ?

Wniosek należy złożyć osobiście (małoletni oraz nieletni, któremu do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni w obecności opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego) w Biurze Ewidencji i Dowodów Osobistych Urzędu Miasta Zduńska Wola ul. Złotnickiego 12 - Budynek Nr 1, pok. 110.

Dowód odbiera się osobiście. Dzieci do 12 roku życia nie muszą być obecne przy odbiorze.

Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym i zwraca się jego posiadaczowi.

VIII. Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są zgłosić serię i nr dowodu w CEIDG w pok. nr  112 (Budynek Urzędu Miasta nr 1).

Informacje o dowodach z warstwą elektroniczną na stronie: e-dowod.gov.pl

Załączniki

Powiadom znajomego