W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sprawy do załatwienia

XML
Nazwa sprawy: Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Nazwa sprawy Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Zwrot opłaty skarbowej
Nazwa sprawy Zwrot opłaty skarbowej
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Deklaracja na podatek od środków transportowych
Nazwa sprawy Deklaracja na podatek od środków transportowych
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Deklaracja na podatek leśny
Nazwa sprawy Deklaracja na podatek leśny
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Nazwa sprawy Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Nazwa sprawy Wydanie zaświadczenia o figurowaniu / nie figurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Wydanie decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych (dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Nazwa sprawy Wydanie decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych (dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Wydanie decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Nazwa sprawy Wydanie decyzji o uldze w spłacie zobowiązań podatkowych (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
Nazwa sprawy Odwołania i zażalenia w trybie postępowania podatkowego
Kategoria sprawy podatki i opłaty lokalne
Komórka odpowiedzialna Biuro Dochodów
Nazwa sprawy: Wniosek/uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Wniosek/uwaga do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej
Nazwa sprawy: Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Wniosek o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Przestrzennej
Nazwa sprawy: Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
Nazwa sprawy Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Nazwa sprawy Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Zasady usuwania drzew i krzewów
Nazwa sprawy Zasady usuwania drzew i krzewów
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Wniosek o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Nazwa sprawy Wniosek o udzielenie dofinansowania na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
Kategoria sprawy ochrona środowiska
Komórka odpowiedzialna Biuro Zarządzania Energią i Ochrony Środowiska
Nazwa sprawy: Najem lokalu na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub najem socjalny lokalu
Nazwa sprawy Najem lokalu na czas nieoznaczony w starym zasobie mieszkaniowym lub najem socjalny lokalu
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Podnajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Podnajem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w związku ze śmiercią najemcy
Nazwa sprawy Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola w związku ze śmiercią najemcy
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola opuszczonego przez najemcę
Nazwa sprawy Zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola opuszczonego przez najemcę
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Zamiana na wolny lokal w starym zasobie mieszkaniowym
Nazwa sprawy Zamiana na wolny lokal w starym zasobie mieszkaniowym
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Zamiana wzajemna zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Zamiana wzajemna zajmowanego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Wejście w stosunek najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Nazwa sprawy Wejście w stosunek najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zduńska Wola
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej
Nazwa sprawy: Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu
Nazwa sprawy Przedłużenie umowy najmu socjalnego lokalu
Kategoria sprawy sprawy mieszkaniowe
Komórka odpowiedzialna Biuro Gospodarki Lokalowej