W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sesja XXV - 24 września 2020 r.

Zduńska Wola, dn. 16 września 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) zwołuję XXV sesję Rady Miasta Zduńska Wola w dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 9.00, w Zduńskowolskim Centrum Integracji RATUSZ przy Placu Wolności 26 (sala obrad Rady Miasta, I piętro).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Miasta.
 4. Powołanie Komisji Uchwał.
 5. Wnioski obywatelskie.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 124/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 125/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 126/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 127/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 138/20 z dnia 16.09.2020 r.).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany w budżecie Miasta Zduńska Wola na 2020 r. (druk nr 139/20 z dnia 16.09.2020 r.).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zduńska Wola (druk nr 128/20 z dnia 16.09.2020 r.).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu (druk nr 132/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej (druk nr 130/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli i nadania jej statutu (druk nr 129/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień (druk nr 123/20 z dnia 14.09.2020 r.).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Zduńska Wola oraz nadania jej Statutu (druk nr 137/20 z dnia 16.09.2020 r.).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli (druk nr 131/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr 133/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla 1000-lecia w Zduńskiej Woli (druk nr 134/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Nowe Miasto w Zduńskiej Woli (druk nr 135/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Statutu Wspólnoty Lokalnej Osiedla Karsznice w Zduńskiej Woli (druk nr 136/20 z dnia 15.09.2020 r.).
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 121/20 z dnia 11.09.2020 r.).
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Medalu „Zasłużony dla Miasta Zduńskiej Woli” (druk nr 122/20 z dnia 11.09.2020 r.).
 25. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Zduńska Wola za pierwsze półrocze 2020 r. wraz
  z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 26. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
 27. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli.
 28. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum Historii Miasta w Zduńskiej Woli.
 29. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli.
 30. Syntetyczna analiza ekonomiczno - finansowa spółek prawa handlowego, w których Miasto Zduńska Wola ma 100% udziałów za okres 2019 roku:
  a) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  b) Miejskie Sieci Cieplne w Zduńskiej Woli Spółka z o.o.,
  c) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli,
  d) Towarzystwo Budownictwa Społecznego „ZŁOTNICKI” Spółka z o.o. w Zduńskiej Woli.
 31. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli za pierwsze półrocze 2020 roku.
 32. Zatwierdzenie stanowiska Komisji Rewizyjnej z przebiegu kontroli pn. „Odwołanie Pani Sylwii
  Stasiak-Muzyki ze stanowiska Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.”.
 33. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta o działaniach podejmowanych
  od ostatniej sesji.
 34. Sprawy różne.
 35. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 36. Zakończenie obrad sesji Rady Miasta.

Przewodniczący Rady
Jakub Trenkner

Załączniki

Powiadom znajomego